Diplomering opleiding branche personenschade en leergang middelzwaar letsel

Terug naar overzicht
26 september 2023

De eerst geslaagden van onze nieuwe opleiding branche personenschade én een groep gediplomeerden van de leergang middelzwaar letsel die samen een nieuwe stap in hun loopbaan vieren.

Op de vraag wat de opleiding hen vooral heeft gebracht noemden de cursisten:
– Bij het Harvard onderhandelen leer je reflecteren op je gedrag, waar je echt iedere dag in je werk iets aan hebt;
– Samenwerking in de schaderegeling is essentieel. Je leert vooraf goede afspraken maken en je word je bewust hoe jouw boodschap als verzekeraar overkomt bij schadebehandelaars. Dat beide beroepsgroepen in één klas zitten, versterkt dat leereffect;
– Je kunt precies inschatten wanneer je een arbeidsdeskundige moet inschakelen.

Hierbij alle gediplomeerden!

Diplomering

De eerst geslaagden van onze nieuwe opleiding branche personenschade en een groep gediplomeerden van de leergang middelzwaar letsel.

'Diplomering opleiding branche personenschade en leergang middelzwaar letsel