Bart Breederveld: ‘Als we een andere bril opzetten valt het mee.’

Terug naar overzicht
3 oktober 2017

Interview met Bart Breederveld, die als adviseur betrokken was bij het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen.

“Wij waren uniek in de wereld als het gaat om ons huwelijksvermogensrecht,” vertelt Bart Breederveld. De nieuwe wettelijke regeling tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen heeft daar met ingang van 1 januari 2018 verandering ingebracht. Hoog tijd, vindt Breederveld, die als adviseur betrokken was bij het voorstel. Waarom?

Nieuwe norm

Voor degenen die na 1 januari 2018 gaan huwen houdt dit in dat een groot deel van het vermogen, dat is opgebouwd voor het huwelijk, niet meer in de gemeenschap van goederen valt. Zij dienen dit in de huwelijkse voorwaarden mee te nemen. Wel vallen in de gemeenschap de gezamenlijke goederen en schulden. Ook erfenissen en schenkingen vallen vanaf 1 januari 2018 niet meer in de gemeenschap van goederen.

Het stelsel sluit beter aan bij de realiteit. Met een nipte meerderheid werd het (initiatief)wetsvoorstel aangenomen in de Eerste Kamer.

Bonnetjescultuur?

De discussie in de Eerste Kamer ging met name over de uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel. Hoe kun je vaststellen wat privé is en wat in de gemeenschap valt? Men is bang voor een bonnetjescultuur. Maar je kunt op heel veel manieren bewijzen dat iets van jou is.

Denk hierbij aan de manier van betalen of ontvangen en via welke rekening de transactie heeft plaatsgevonden. Wanneer je er niet uitkomt, dan luidt de regel: ‘als je niet kunt aantonen dat het van jou is, valt het in de gemeenschap.’

Juristen moeten gaan classificeren

Wat voor ons juristen nieuw is, is dat we bij de ontbinding van de gemeenschap (echtscheiding/overlijden) vermogen moeten gaan classificeren. Wat is van de gemeenschap en wat is privé van de echtgenoten? 

Stel je had vóór je huwelijk 100.000 euro, maar tijdens je huwelijk koop je daar een Porsche van. Wat zijn de gevolgen daarvan? Kan je na 10 jaar nog aantonen dat je de Porsche met jouw eigen geld heb betaald? En wat zijn de gevolgen als je dit niet meer kan of de auto is al lang weer verkocht?

Er zal meer aandacht besteed moeten worden aan de regels over zaaksvervanging en vergoedingsrechten. En met het classificeren komt er een stap tussen in het proces van verdelen. Dat is even wennen voor advocaten, mediators en rechters. “Het wordt anders, maar niet per se moeilijker.”

Oude en nieuwe bril

“In de landen om ons heen doen ze het al jaren zo, en dat gaat goed. Wij moeten gewoon de oude bril afzetten en anders leren kijken. Maar niet helemaal. Want voor de huwelijken die gesloten  zijn vóór 1 januari 2018 blijft de huidige wetgeving grotendeels gehandhaafd. 

In de actualiteitencursus Huwelijksvermogensrecht en echtscheiding gaan we uitgebreid in op de nieuwe wet en de andere manier van afwikkelen naast de oude regels.

Over Bart Breederveld

Bart Breederveld is advocaat bij Rensen Breederveld. Daarnaast is hij onder meer raadsheerplaatsvervanger bij het gerechtshof te Den Haag, docent aan de VU en docent  bij OSR.

Cursus huwelijksvermogensrecht

Na afloop van deze cursus ben je volledig op de hoogte van onder meer de wijziging in het huwelijksvermogensrecht: beperking wettelijke gemeenschap van goederen.

Meer informatie en inschrijven
'Bart Breederveld: ‘Als we een andere bril opzetten valt het mee.’