Voorwaarden OSR cursusabonnementen

Naast onze algemene leveringsvoorwaarden van OSR Juridische Opleidingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het abonnement is geldig gedurende de op onze website genoemde looptijd en gaat in op het moment van aankoop.
 • Het cursusabonnement geeft recht op het zonder extra kosten volgen van uitsluitend cursussen korter dan drie dagen. Voor langere opleidingen geldt een korting van 50% op de geldende cursusprijs met uitzondering van de leergangen MZL, Leergang VHA, Wsnp, (I)WLP, Basisopleiding Personen- en familierecht, Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht, Leergang vluchtelingenrecht Module C en Kennisnet.
 • Het cursusabonnement geeft recht op het volgen van cursussen die zijn ingepland in de geldigheidstermijn.
 • Je betaalt vooraf eenmalig het aanschafbedrag van het OSR Cursusabonnement. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling wordt het recht tot deelname aan de cursussen opgeschort.
 • Bij inschrijving moet men gebruikmaken van de actiecode die na aanschaf van het abonnement toegestuurd wordt. Deze code kan gedurende de geldigheidsperiode gebruikt worden (voor All-in abonnementen binnen deze periode onbeperkt, voor kantoor/bedrijfsabonnementen tot het aantal uren/PO-punten is bereikt). Indien deze code niet gebruikt wordt, zal OSR de cursus factureren.
 • Het All-in abonnement is persoonsgebonden. Je kunt geen vervanger sturen bij jouw afwezigheid. Bij twijfel kan een OSR medewerker om een identiteitsbewijs vragen.
 • Indien de door jouw gekozen cursus is volgeboekt, geldt de wachtlijstregeling.
 • Bij elke inschrijving voor een cursus conform het abonnement, verplicht je je om eventuele verhindering uiterlijk 14 werkdagen voor de cursusdag, waarvoor je je hebt ingeschreven, per e-mail aan inschrijvingen@osr.nl door te geven. Heb je je niet tijdig afgemeld, dan brengen wij de reguliere cursusprijs in rekening.
 • OSR Juridische Opleidingen behoudt zich, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn, het recht voor om:
  • Een cursus van het abonnement uit te sluiten, dit zal bij desbetreffende cursus vermeld staan.
  • Een cursus zonder opgave van redenen te annuleren. Je ontvangt daarvan uiterlijk drie weken voorafgaand aan de cursus bericht.
  • Inhoud en aanbod op de website van OSR Juridische Opleidingen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  • Je van (verdere) deelname uit te sluiten indien je, ter beoordeling van OSR Juridische Opleidingen, op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens OSR Juridische Opleidingen.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal de directeur van OSR, met inachtneming van de bij OSR geldende regels en voorwaarden, een bindende beslissing nemen en jou daarover berichten

Vragen? Neem contact op!

030 231 53 14
info@osr.nl
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht