Recht.Vaardig volgens onze medewerkers

Wij streven naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Maar wat is rechtvaardigheid volgens onze medewerkers? Wij vroegen het! 

Petra Jungjohann, directeur 

Recht.Vaardig betekent voor mij je vaardigheden inzetten én je continue verder ontwikkelen als jurist, omdat je zelf verder wilt leren en ontwikkelen en dat ook wilt inzetten voor een betere maatschappij en optimale rechtsstaat.

Recht.Vaardig betekent in het dagelijks werk bij OSR dat we bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen bewust kijken naar opleidingen die echt toegevoegde waarde bieden voor juristen. Omdat ze bij OSR datgene leren dat hen een stap verder brengt in hun loopbaan, met als gevolg dat felbegeerde diploma MZL, inschrijving bij de RvR of een bewust gemaakte keuze om wel of geen partner bij dat prestigieuze kantoor te worden.

Wij werken vanuit onze overtuiging dat we een steentje kunnen bijdragen aan een optimale rechtsstaat en dat we met onze opleidingen juristen helpen een nog iets grotere bijdrage hieraan te leveren. Dat vinden we ook echt belangrijk.​

Carolien Kattenpoel Oude Heerink, opleidingsmanager

Met onze opleidingen wil ik mensen in de juridische wereld graag aan het denken zetten: hoe kan ik mijn cliënt nog beter vertegenwoordigen? Hoe kan ik mezelf nog helderder uitdrukken, bijvoorbeeld tijdens een zitting? Hoe kan ik zorgen dat mijn team het beste uit zichzelf haalt? Hoe ga ik om met weerstand, intern en extern? Hoe vaardiger we in het recht worden en hoe vaardiger we worden in soft skills, hoe meer we uit ons rechtssysteem, onszelf en de mensen om ons heen kunnen halen. 

OSR heeft inmiddels een lange geschiedenis, sterke sociale wortels en een fantastisch steeds vernieuwend netwerk van geweldige docenten. Daarnaast werken we met een hecht team dat lef heeft. We proberen echt te luisteren naar onze klanten: waar is hij of zij nou echt het meest mee geholpen? Het geeft ons telkens enorm veel goede energie als een klant tevreden en met meer kennis en vaardigheden naar buiten loopt. Of dat nu offline of online is, het eindresultaat moet gewoon meer dan goed zijn, daar streven we naar.  

Paul Tillemans, opleidingsmanager

Onze slogan ‘Recht.Vaardig’ verwijst voor mij als eerste naar ‘rechtvaardigheid’. Rechtvaardig handelen betekent voor mij juist en eerlijk handelen naar de situatie. Tijdens mijn carrière als advocaat ontdekte ik dat mijn werk uit meer bestond dan alleen maar de wet toepassen. Wet- en regelgeving vormen een hele belangrijke basis, begrijp me niet verkeerd. Maar alléén dat is niet toereikend. De juiste toepassing hiervan, maar zeker ook de juiste houding maken je tot een rechtvaardig professional. ‘Recht.Vaardig’ verwijst hier ook naar: rechtvaardig handelen en vaardig met recht.

Als opleidingsmanager binnen OSR leg ik mijn werkzaamheden ook langs de lat van Recht.Vaardig. Op persoonlijk vlak wil ‘rechtvaardigheid’ uitdragen in mijn dienstverlening. Dat uit zich in een persoonlijke en open benadering die altijd gericht is op de situatie. Daarnaast wil ik juristen en professionals zo goed mogelijk faciliteren met opleidingsprogramma’s die ertoe doen. Waarin ‘toepassen’ centraal staat en waarin onderling kennis en ervaring delen een belangrijk onderdeel van leren zijn. Daarmee ontdek je andere ziens- en werkwijzen en dat zorgt voor een verrijking.

Opleidingswensen en leerbehoeften verschillen van persoon tot persoon en van organisatie tot organisatie. Wij houden hier graag rekening mee in onze opleidingsprogramma’s. De meest ideale leeromgeving is wanneer echt sprake is van maatwerk. En dat bieden we doordat we ‘inhouse’ elk gewenst opleidingsprogramma op maat kunnen leveren en hierover kunnen adviseren.  

Pauline Verhoeven, opleidingsmanager

Bij rechtvaardigheid komt meer kijken dan alleen de wet. De wetbundel is alleen een middel.

Leonore Poldervaart, opleidingscoördinator

Recht.Vaardig betekent voor mij vaardig in én met het recht, jouw werk als jurist beter kunnen doen en zo stap voor stap bijdragen aan een rechtvaardige(re) maatschappij. 

Recht.Vaardig betekent voor mijn dagelijks werk bij OSR dat ik erin geloof dat iedereen van elkaar leert en elkaar inspireert. Door cursisten en docenten samen te brengen om het samen te hebben over hun expertise leren zij samen van en met elkaar. Mijn dagelijkse werk bestaat uit het letterlijk bij elkaar brengen van docenten en cursisten, waardoor ik ook mijn steentje bijdraag aan het rechtvaardig(er) maken van onze maatschappij. 

We bieden onze opleidingen aan zodat je die als individu kunt volgen, maar ook als groep collega’s. Wij staan daarbij altijd open om in gesprek te gaan over jouw/jullie specifieke leerdoel en welke cursus daar het best bij past en welke docent voor deze cursus het best geschikt is. Onze persoonlijke en gepersonaliseerde aanpak; hierin zit onze kracht. Door het samenspel van vraag, docent en antwoord kom jij verder in jouw werk.

Anoek Laarman, opleidingscoördinator

Wie goed doet, goed ontmoet: dat is wat rechtvaardigheid voor mij betekent. Iedereen is gelijk en dat houdt in dat we ook allemaal gelijkwaardig worden behandeld. Wie een vergissing begaat, wordt hiervoor op een rechtvaardige manier berecht, wie rechtvaardig en op een juiste manier handelt, krijgt dit ook terug.

Bij OSR juridische opleidingen vinden we het belangrijk dat de basis van alle cursussen, opleidingen en trainingen is om de deelnemers rechtvaardige en juiste keuzes te laten maken in hun werk. We streven ernaar dat onze deelnemers in hun werkveld altijd rekening houden met de menselijke aspecten, het gaat dus niet alleen om de harde regels en wetten. Dat doen we onder meer in onze beroepsvaardigheidstrainingen.

Lieke van Spaendonck, sales marketeer

Rechtvaardigheid betekent voor mij eerlijk handelen, dat kan zowel naar je gevoel als naar de wet zijn. Om dit te bereiken is het belangrijk dat iedereen streeft naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Iedereen die werkt in de juridische context heeft hiervoor zowel actuele kennis nodig, als relevante vaardigheden/soft skills.

Vrijheid, zekerheid en gelijkheid staan voorop bij alles wat wij doen. Zowel in de ontwikkelingen van opleidingen als tijdens de lesdagen. Zowel in mijn werk als marketeer als in de samenwerking met mijn collega’s, docenten, cursisten, etc. Iedereen mag zichzelf zijn. 

Iedereen moet weten dat rechtvaardigheid, en daarmee een steentje bijdragen aan de optimale rechtsstaat, bij ons altijd top-of-mind is. Iedereen mag zijn wie hij/zij is en ieders mening nemen wij en onze docenten serieus. Daarnaast helpen wij je altijd persoonlijk (met vaste contactpersonen) met jouw opleidingsbehoefte of die van jouw organisatie, zowel online als klassikaal. Er is heel veel mogelijk. 

OSR: Recht.Vaardig

Bij OSR streven we ernaar een bijdrage te leveren aan de optimale rechtsstaat. Dat doen we door jou handvatten te geven waarmee je (nog) vaardiger wordt in het recht. Handvatten waarmee je benodigde kennis opdoet en up-to-date houdt en waarmee je vaardigheden kunt trainen om jouw beroep nog beter uit te oefenen.

Streef ook naar vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid.

Meer over OSR: Recht.Vaardig
Deel deze pagina

Wij streven naar een samenleving met vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid

Bij OSR streven we ernaar een bijdrage te leveren aan een optimale rechtsstaat. Dit doen wij door onze klanten handvatten te bieden waarmee ze nog vaardiger worden in het recht. Handvatten, waarmee men benodigde kennis op doet en up-to-date houdt.

Vrijheid

Bij OSR maken we het mogelijk dat iedereen die werkzaam is in een juridische context, altijd kan blijven groeien in zijn werk. Verdieping van kennis, een volgende stap in je loopbaan of training van je soft skills om jezelf echt te onderscheiden. Volg een opleiding, training of verdiepingscursus niet omdat het moet, maar omdat je die stap in je carrière echt wilt maken.

Of een lesdag klassikaal of online is, het maakt niet uit. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving waar je actief betrokken wordt in het proces. Je mag je mening geven en jezelf zijn. Samen met onze docenten uit het werkveld, zorgen we ervoor dat jij het recht zo eigen kunt maken, dat je je vrij kunt bewegen in het juridische speelveld. Dit doen wij door met deskundige docenten te werken en opleidingen en cursussen aan te bieden die aansluiten op de actualiteit en alle kennis bieden die je nodig hebt binnen jouw vakgebied. Wij streven hierbij naar interactie tussen docent en deelnemer.

(Rechts)zekerheid

Als jij je inschrijft bij OSR dan weet je waar je aan toe bent. Je weet wat je van de opleiding of training kunt verwachten, omdat we de leerdoelen helder communiceren. Onze opleidingen en trainingen gaan altijd in op de laatste actualiteiten Zo ben en blijf je up-to-date over het onderwerp van de opleiding. Daarnaast blijven wij onze opleidingen continue ontwikkelen. Dit doen we onder andere door achteraf altijd feedback te vragen van de oud-deelnemers. Alleen op deze manier kunnen we onze opleidingen continu verbeteren.

(Rechts)gelijkheid

Bij OSR is iedereen welkom om deel te nemen aan de opleidingen en trainingen en je mag zijn wie je bent. Wij juichen het toe als er onderling ideeën worden uitgewisseld met vakgenoten uit hetzelfde of een ander werkveld. Wij geloven dat dit tot inspiratie en eyeopeners kan leiden en alleen maar ten goede tijdens bij het leerproces.