Maatwerktraject UWV regres

Een maatwerkopleiding voor jouw organisatie of afdeling biedt ontzettend veel meerwaarde voor de deelnemers en komt tot stand door een goede afstemming tussen opdrachtgever en de opleider met diens docenten.

Dit dubbelinterview met Astrid Revius en Peter Honing van het UWV, afdeling Regres en Pauline Verhoeven, voormalig medewerker van OSR juridische opleidingen, laat zien wat er bij zo’n maatwerktraject komt kijken en wat de meerwaarde is.

Claimcoördinatoren UWV Regres zetten eigen opleidingstraject op

De claimcoördinatoren van UWV Regres hebben samen met OSR juridische opleidingen een geheel nieuwe opleiding opgezet voor alle claimbehandelaars van hun afdeling. Astrid Revius en Peter Honing, beide claimcoördinator Regres, waren hier nauw bij betrokken. Nu de eerste leergang is afgerond en de tweede serie cursisten is gestart blikken ze tevreden terug. ‘Hiermee kunnen wij ons vakmanschap nog beter benutten en zo hoog mogelijke regresopbrengsten genereren.’

Wat doet de afdeling Regres van het UWV

De afdeling Regres verhaalt uitkeringsschade en re-integratiekosten die ontstaan zijn door toedoen van derden. Bijvoorbeeld wanneer iemand arbeidsongeschikt is geworden ten gevolge van een ongeval. De claimbehandelaars proberen de schade, vaak de gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van het ongeluk vergoed te krijgen.

Veel kennis nodig

Het gaat om letselschade, een onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, en dat is heel breed, vertelt Astrid, die met haar collega Peter vorig jaar aan de slag ging met het opzetten van de opleiding. Daar is veel kennis voor nodig. ‘Wij krijgen te maken met doorgewinterde juristen van verzekeraars. Niet alle claimbehandelaars hebben een juridische achtergrond, al hebben ze door de jaren heen flink wat ervaring en kennis opgebouwd.’

Per jaar komen er zo’n 22.000 regresmeldingen binnen bij de zogeheten claimbehandelaar ‘b’. Die beoordeelt of er sprake is van schuld door derden. Afhankelijk van de uitkomst maakt deze claimbehandelaar vervolgens een dossier aan, voorzien van een (voorlopige) vordering. De claimbehandelaar ‘a’ zorgt voor de verdere dossierbehandeling.

De ervaren claimbehandelaar a heeft doorgaans een bestand van zo’n 225 regresdossiers en beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om zelfstandig de zaken te behandelen. Daarnaast zijn er ook complexe juridische cases die worden voorgelegd aan het juristencollectief van Regres. In veel van deze zaken speelt complexe medische problematiek welke wordt voorgelegd aan vijf medisch adviseurs (verzekeringsartsen).

Er bleek geen enkele bestaande opleiding specifiek gericht op de behoeften van het UWV. Er waren altijd onderdelen niet van toepassing voor claimbehandelaars of er misten juist onderdelen. Astrid en Peter gingen daarom aan de slag met het opzetten van een maatwerkopleiding voor de hele afdeling.

‘We kwamen tot de conclusie dat dit niet binnenshuis te beleggen was’, vertelt Astrid. ‘Dus hebben we contact gezocht met OSR, een opleider op juridisch gebied, waaronder letselschade. Met OSR hebben we gekeken hoe we dit konden toespitsen op ons regreswerk. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op vaardigheden: hoe schrijf je een goede brief, hoe communiceer je met de tegenpartij, hoe houd je hoofd- en bijzaken uit elkaar?’

Bewustwording en regie

‘Door de opleiding zijn wij ons ook bewuster geworden van ‘eigenaarschap’ en ‘leiderschap’. ‘Jij’ als claimbehandelaar hebt de regie in jouw dossier, jij bepaalt welke acties je moet ondernemen om op je bestemming te komen. Dat maakt dat de claimbehandelaars zich verantwoordelijk voelen voor hun werk.’

Een goede richting om Regres dossiers te behandelen. Zo kan ik meer van de tegenpartij verhalen.”

2022

Uit evaluaties komen positieve reacties: ‘Er komen allerlei situaties naar voren. De docenten zijn ook bekend met de zaken die wij af en toe voorgeschoteld krijgen, zoals het schietincident in Alphen aan den Rijn, de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn of het ongeval met de Stint. Wij zien alleen de uitkerende kant, een bsn-nummer, maar door de docenten werden wij geconfronteerd met de menselijke kant. Zij behartigen de belangen van onze klanten en kennen onze klanten dan ook goed. Dit heeft bij ons voor bewustwording gezorgd. Andersom zorgde dit ook voor begrip voor ons regreswerk; er zijn plannen om Regres binnen ‘letselschadeland’ op de kaart te zetten. Daarom vinden wij maatwerk zo belangrijk — en dat maakt zo’n opleiding ook inspirerend en zinvol.’ Het opleidingstraject is in volle gang; in 2021 hebben alle claimbehandelaars van Regres hun opleiding afgerond.

Opleidingsmodel van OSR

Pauline Verhoeven, voormalig opleidingsmanager bij OSR: “Voor de invulling van de vraag van het UWV voor een maatwerktraject dat past bij het werk van de claimbehandelaren Regres, hebben wij met Astrid en Peter diverse gesprekken gevoerd om precies uit te vragen waar de leerbehoefte zit. Vervolgens hebben we gekeken hoe wij daar met onze ervaring in onderwijs, en ons netwerk van deskundige vakdocenten en trainers in de opleiding invulling aan konden geven. Ook hebben wij gebruik gemaakt van het functieprofiel van een claimbehandelaar regres bij UWV: wat moet deze persoon kunnen en kennen en welke competenties zijn daarbij nodig.”

Het leerproces van de cursist

We hebben gekozen voor een opleidingsmodel waarin de cursist in beginsel verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces, met begeleiding door een zogenoemde basisdocent gedurende de gehele leergang. De basisdocent volgt gedurende de gehele leergang het leerproces van de cursist. Hij reflecteert tijdens de modules op de praktijkzaken van de deelnemer en geeft individuele feedback.

Daarnaast hebben we voor invulling van de vakinhoudelijke leerbehoefte gekozen voor extra vakdocenten en vaardighedentrainers om aan die specifieke leerbehoefte te voldoen.

De docenten bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van de opleiding. Een docent moet deskundig zijn en goed passen bij het werk, de wensen en de cultuur van de opdrachtgever. Daarom is in de voorbereiding van deze leergang samen met het UWV veel aandacht besteed aan de selectie van docenten.

Opzet leergang

De leergang bestaat uit diverse modules. Tijdens de lesdagen wordt gewerkt aan de theorie over een goede regresschadebehandeling en de competenties die hiervoor nodig zijn. Soms ligt het accent tijdens een lesdag meer op kennis een andere keer juist op vaardigheden in dienst van de praktijk.

Bij competentiegericht onderwijs zijn toetsen en leren geen onderscheidende activiteiten, de cursist wordt regelmatig in uitdagende situaties geplaatst waarbij hij door uitproberen en ervaren de beste aanpak ontdekt. Daarbij ligt het voor de hand dat er fouten worden gemaakt. Deze fouten dienen als vertrekpunt voor de reflectie op de eigen aanpak en zijn nodig voor het leerproces. Wat had ik anders kunnen doen om het gewenste resultaat te bereiken?

Integratie met de praktijk

Gedurende de leergang wordt de aanpak besproken aan de hand van eigen praktijkzaken en leervragen van de deelnemers. Samen met de basisdocent en de vakdocenten staat hij/zij stil bij de aanpak van de praktijkzaken en bekijkt welke ontwikkelpunten nog zijn en welke behandeling gekozen kan worden.

“Ik zal vaker de jurisprudentie erbij pakken ten aanzien van de omvang/causaliteit van de schade. Hiervoor heb ik handvatten gekregen tijdens de cursusdag.”

”De regie in handen nemen (durven door te drukken op bepaalde momenten).”

”Meer overleg plegen met een behandelaar, zodat ik nog meer inzicht krijg in een zaak.”

​De cursist en zijn medecursist

De cursist gaat ook in gesprek met de aan hem/haar gekoppelde mede-cursist. Zij wisselen hun uitwerkingen van de praktijkopdrachten uit en bespreken aandachts- en leerpunten. Samen formuleren zij leervragen voor de basisdocent die dan in de volgende module aan bod komen.

Online leeromgeving

Het programma voor UWV is volledig opgezet in Canvas, de online leeromgeving van OSR, die ook door veel universiteiten, waaronder de VU en UvA worden gebruikt.

Evaluatie van de deelnemers

”Wij hebben gisteren een heel leuke dag gehad. We zagen er allemaal toch wel weer een beetje tegenop om de les digitaal te volgen maar het is heel erg meegevallen (dankzij de docent). Er was weer genoeg ruimte voor feedback/vragen etc. Best jammer dat het er nu opzit.”

”Ik vond het een hele leerzame opleiding waar alle aspecten van ons werk aan bod zijn gekomen. Verder hebben wij middels deze opleiding een kijkje in de keuken gekregen bij de andere partijen waar wij in ons dagelijks werk mee te maken hebben.”

”Ik vond het een goede opleiding en sloot goed bij de dagelijkse praktijk. De opbouw van de opleiding was ook prima. De theorie, juridische aspecten, voorbeeldcasus, communicatie tijdens het werk zoals de onderhandelingstechnieken kwamen tijdens de opleiding allemaal voorbij. De opleiding was een goede mix van theorie en praktijk.​”

Opleiding op maat binnen jouw organisatie

Wil je ook het vakmanschap binnen de organisatie nog beter benutten door een opleiding op maat? Onze ervaren opleidingsmanagers kijken graag mee hoe we de leerbehoeften van jouw organisatie optimaal kunnen invullen.

mr. Paul Tillemans

Opleidingsmanager

06 27 07 50 48
[email protected]
Kantoor
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

OSR en UWV

Het maatwerktraject dat OSR heeft verzorgd bij de afdeling regres van het UWV is een goed voorbeeld van samenwerking tussen de klant met zijn specifieke leerbehoefte en de deskundigheid van OSR. Die deskundigheid vertaalt zich zowel in de opzet van de leergang waar de opleidingsmanagers voor verantwoordelijk zijn als de inhoudelijke docenten. Zodra de opzet van een leertraject bekend is, kunnen er docenten benaderd worden, maar het komt ook heel vaak voor dat een leertraject ontworpen wordt in samenwerking tussen de opdrachtgever, de opleidingsmanager van OSR en de docent. Op die manier wordt de expertise van diverse kanten meteen gebundeld voor de ontwikkeling van een optimaal leertraject.

Maatwerk trajecten

De afdeling regres van het UWV staat niet alleen in haar specifieke opleidingswens. Regelmatig krijgt OSR vragen van organisaties die op basis van ons reguliere opleidingsaanbod een meer op maat gemaakt opleidingsprogramma willen. Enthousiast geraakt door een bestaande opleiding, wordt er dan contact opgenomen met de opleidingsmanager om te onderzoeken hoe deze geoptimaliseerd kan worden voor de eigen organisatie.

Soms zijn dit hele grote organisaties of afdelingen daarbinnen zoals de afdelingen regres, medewerkers beroep en bezwaar en verzekeringsartsen van het UWV, de Stichting Univé Rechtsbijstand of het samenwerkingsverband “Best Friends” waar naast het Nederlandse advocatenkantoor De Brauw, Blackstone, Westbroek diverse gerenommeerde  advocatenkantoren deel van uitmaken die elders in de EU hun hoofdkantoren hebben: BonelliErede (Italy), Bredin Prat (France), Hengeler Mueller (Germany), Slaughter and May (the United Kingdom) en Uría Menéndez (Spain/Portugal). Maar ook voor kleinere organisaties en kantoren kan het al rendabel zijn om een maatwerktraject op te starten met OSR.

Maatwerktrajecten voor gemeentes

Steeds vaker krijgen wij vragen voor maatwerkopleidingen van gemeentes. Belangrijke thema’s voor gemeentes zoals de invoering van de omgevingswet, de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur), berekening van de Vtlb (vrij te laten bedrag) en kwesties rond het sociaal zekerheidsrecht vormen wij graag om tot unieke opleidingsprogamma’s die juist voor deze medewerkers de kennis bieden die zij in hun dagelijkse praktijk nodig hebben.

Het belang van ontwikkeling van medewerkers

Niet alleen voor het UWV zoals in het bovenstaande voorbeeld is de ontwikkeling van medewerkers erg belangrijk. De interesse vanuit allerhande organisaties en bedrijven om medewerkers op te leiden neemt al jaren toe. Door de investering in een opleiding voor je medewerkers til je hun kennis en kunde naar een hoger niveau en daar pluk je als organisatie de vruchten van. Het bedrijf wordt wendbaarder, toekomstbestendiger en kan makkelijker inspelen op veranderingen. Bovendien is opleiding een belangrijk instrument voor motivatie en loyaliteit van medewerkers.

Motiveren van medewerkers

Ondanks dat er veel zorg wordt besteed aan het ontwikkelen van een opleidingsprogramma en de medewerker zich graag ontwikkeld, kan het zijn dat een deel van de medewerkers iets minder gemotiveerd is dan je als werkgever zou willen. Er ligt altijd een hoeveelheid werk te wachten dat niet verzet kan worden tijdens het volgen van de opleiding.

Met deze vier tips krijg jij jouw medewerkers wél enthousiast voor het volgen van een cursus of training naast hun reguliere werk:

1. Benadruk de toekomstbestendigheid

Het juridisch vakgebied is vrijwel continu in beweging door veranderende wetgeving en nieuwe jurisprudentie. Om slagvaardig te blijven zorg je er als werkgever voor dat de kennis en praktijkervaring van jouw medewerkers up-to-date blijven. Zodat zij voelen dat ze de verandering de baas zijn. Overtuig jouw personeel van het belang van relevante vaardigheden en benadruk ook de waarde van een opleiding voor zowel de hele organisatie als hun eigen carrière.

2. Zorg voor praktijkgerichtheid en toepasbaarheid

Praktijkgerichtheid is een belangrijk criterium bij het kiezen voor een (juridische) opleiding. Bij OSR is het streven altijd om het geleerde direct toe te kunnen laten passen in de praktijk. Dat doen we niet alleen door veel specifieke casuïstiek in een opleiding aan bod te laten komen, maar ook door steeds de vertaling naar de toepassing van het geleerde in de praktijk heel concreet te maken. Een opleiding die meteen is toe te passen in het dagelijks werk, is bewezen het meest efficiënt. Hoe actiever de rol van de cursist, hoe hoger het leerrendement. Het voordeel van een maatwerk of incompany opleiding is dat collega’s van hetzelfde op de hoogte zijn, waardoor het implementeren in de praktijk als het ware vanzelf gaat en zij elkaar ook kunnen helpen bij het toepassen.

3. Betrek de medewerkers bij het beslissingsproces

Juristen denken graag mee over hun werk en toekomst. Beslis daarom samen met jouw medewerkers of een vertegenwoordiging van hen welke opleiding het best aansluit op jullie specifieke kennisbehoefte. Zij steken het meest op van cursussen waarvan zìj de toegevoegde waarde inzien en waar ze zelf bij betrokken zijn. Het gevoel van eigen verantwoordelijkheid neemt toe als de werknemer zelf invloed heeft op de invulling van de opleiding. Hij zal eerder met zijn praktijkvisie, leerdoelen en ideeën komen. Dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en innovatiekracht van de organisatie, hoeven we jou niet uit te leggen.

4. Het belang van een goede timing

Ook al is een werknemer overtuigd dat een cursus of training goed is voor zijn eigen ontwikkeling, niemand heeft in het dagelijkse werk “tijd over” om er “een cursus bij te volgen”. Het is belangrijk dat je dit gegeven als werkgever serieus neemt. Kies samen je medewerkers of een personeelsvertegenwoordiging voor een cursus die op geschikte tijden plaatsvindt en sta toe de opleiding onder werktijd te volgen. Uiteindelijk profiteert jouw organisatie het meest van goed opgeleide, gemotiveerde werknemers.