Wat gebeurt er met de klassikale lesdag als een deel van de (andere) cursisten niet kan deelnemen?

Terug naar overzicht

Als een deel van de cursisten niet kan deelnemen aan de klassikale cursusdag, is er een kleinere groep die de cursus volgt. Wanneer er drie of minder deelnemers overblijven voor de bijeenkomst op locatie, zal met hen contact worden opgenomen voor een passende oplossing.

In de afgelopen twee jaar is gebleken dat de cursusbeleving niet optimaal is bij een hybride vorm waarbij een deel van de cursisten op locatie zit en een ander deel de opleiding online volgt. Deze vorm biedt OSR daarom niet aan.