Johan Zwemmer

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Johan  Zwemmer

dhr. mr. dr. J.P.H. Zwemmer

Functie

docent/onderzoeker aan de UvA en advocaat bij Stibbe

Specialisatie

arbeidsrecht

Biografie

Johan Zwemmer is docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe. Hij is expert op het gebied van het collectieve arbeidsrecht, flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Pluraliteit van werkgeverschap’. Hierin onderzocht hij de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin aan de kant van de werkgever gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken (uitzending, detachering en payrolling), het groepslidmaatschap van de werkgever, de overgang van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is en/of de juridische fusie of splitsing van de werkgever.

Johan Zwemmer geeft de volgende cursussen:

Cursus flexibele arbeidsverhoudingen**

Verdieping & praktische kennis van het arbeidsprocesrecht
5 J (PO) Verdiepingsniveau