Louis Zonnenberg

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Louis  Zonnenberg

dhr. mr. dr. L.H.M. Zonnenberg

Functie

advocaat-scheidingsmediator bij BANNING N.V. te 's-Hertogenbosch en raadsheer-plaatsvervanger in de Hoven Den Haag en Amsterdam

Specialisatie

huwelijksvermogensrecht/alimentatie

Biografie

“Louis Zonnenberg is vanaf 1980 advocaat-scheidingsmediator bij BANNING N.V. te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2001 is hij raadsheer-plv in de Gerechtshoven Den Haag en Amsterdam. In 2009 promoveerde hij op het gebied van huwelijkse voorwaarden onder de titel “Het verrekenbeding”. Hij is arbiter bij het N.A.I., forensisch mediator en collaborative practitioner. Hij is voorzitter van de Stichting Prenups en docent en examinator bij de specialisatievereniging vFAS.”