Hans Woldendorp

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Hans  Woldendorp

dhr. H. Woldendorp

Functie

adviseur Min. van Infrastructuur en Milieu en Instituut voor Infrastructuur, Milieu en Innovatie

Specialisatie

omgevingsrecht

Biografie

Full-time werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: opstelling van milieuregelgeving (de afgelopen jaren de implementatie van emissiehandel, de dienstenrichtlijn, REACH (chemische stoffen) en de Kaderrichtlijn water, warmte koude-opslag).

Part-time werkzaam bij het Instituut voor Infrastructuur, Milieu en Innovatie (IMI) te Brussel (België): advisering over de toepassing van de natuurbeschermingsregelgeving bij grote infrastructuurprojecten (Maasvlakte, tal van andere havens, Schelde, Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat, maar ook buitenlandse projecten).

Part-time werkzaam als vrijwillig medewerker bij de Universiteit van Gent (België).