Jasper de Waard

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Jasper de Waard

dhr. mr. J. de Waard

Functie

advocaat bij Sprengers advocaten

Specialisatie

Ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht

Biografie

De specialisaties van Jasper de Waard zijn ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Ik heb veel ervaring in het adviseren van werkgevers, maar ook van werknemers/ambtenaren en ondernemingsraden. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van ontslagrecht. Zo adviseer ik over beëindiging van het dienstverband, ontslag op staande voet, disciplinaire maatregelen en onvoorwaardelijk strafontslag bij ambtenaren. In al deze onderwerpen heb ik uitgebreide proceservaring. Ook adviseer ik over medezeggenschapsrechtelijke aspecten, zoals primaat van de politiek bij ondernemingsraden in de publieke sector.