Gerard de Vries

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Gerard de Vries

dhr. mr. G.J.P. de Vries

Functie

Universitair hoofddocent bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam

Biografie

Gerard de Vries doceert in de vakken Wetenschapsfilosofie en filosofie van de technologische cultuur