Rudi van der Stege

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Rudi van der Stege

dhr. mr. R. van der Stege

Functie

advocaat bij Sprengers Advocaten en gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht.

Biografie

Sinds 1991 ben ik advocaat bij Sprengers Advocaten, daarvoor het Advokatenkollektief geheten. Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, individueel en collectief arbeidsrecht, en het pensioenrecht. Bijzondere expertise heb ik op het gebied van het collectieve actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Mijn carrière begon ik in 1987 bij een buro voor rechtshulp, waar ik van vele verschillende cliënten juridische vragen voorgelegd kreeg. Mijn huidige clientèle is nog steeds divers, maar vooral adviseer ik ondernemingsraden. Zo nodig treed ik op in gerechtelijke procedures. Veel kennis heb ik van organisaties die zich bezighouden met het (openbaar) vervoer.

In mijn werk probeer ik ervoor te zorgen dat in arbeidsverhoudingen de positie en de belangen van werknemers middels medezeggenschap meer nadruk krijgen. Ik zie het regelmatig: omvangrijke dossiers. Maar de rechtsvraag in een gemiddeld juridisch geschil moet in twee volzinnen samen te vatten zijn. Graag ga ik voor mijn cliënten effectief op zoek naar die kern. Ik ben ervan overtuigd – en hoor dit ook van cliënten – dat advies en bijstand kwalitatief beter worden naarmate die gegeven worden door advocaten met specialistische kennis en ervaring.