Ben Schueler

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ben  Schueler

dhr. prof. dr. B.J. Schueler

Functie

hoogleraar bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht en staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS

Specialisatie

bestuursrecht, omgevingsrecht

Biografie

Prof. mr. B.J. (Ben) Schueler is sinds 2007 als hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1994 in Utrecht op een proefschrift over geschilbeslechting door de bestuursrechter (Vernietigen en opnieuw voorzien. Over het vernietigen van besluiten en beslechten van geschillen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994). In de jaren daarna was hij werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 2001 tot en met 2007 hoogleraar bestuursrecht was. Van 1999 tot en met 2004 was hij advocaat in Den Haag (bij Wladimiroff en Spong en bij Houthoff Buruma) met een praktijk op het gebied van het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht en het algemeen bestuursrecht. Hij was in die jaren lid van verschillende bezwaarschriftencommissies in de gemeenten Amsterdam en Doorn. Hij is sinds 2008 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht, resp. Midden-Nederland, en was dat van 2001-2008 in de rechtbank Amsterdam.

Ben Schueler geeft de volgende cursussen:

Actualiteitencursus ruimtelijk bestuursrecht**

Word bijgepraat aan de hand van recente uitspraken van de ABRvS
4 J (PO) Verdiepingsniveau