Enno van der Schans jr.

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Enno van der Schans jr.

dhr. drs. E. van der Schans jr.

Functie

Financieel deskundige/ schade-expert bij Horatio Assurance Group

Specialisatie

Begroten van inkomensschade

Biografie

De heer drs. E. van der Schans is sinds 2003 actief als financieel deskundige en schade-expert en is gespecialiseerd in het begroten van inkomensschade in het kader van specifieke overheidsaansprakelijkheid (nadeelcompensatie, planschade en onteigening) en civielrechtelijke aansprakelijkheid. In de afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij een groot aantal schadezaken van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en ProRail en heeft hij vele ondernemingen en advocaten bijgestaan in schadestaatprocedures en financiële geschillen. Daarnaast is hij gediplomeerd Business Valuator en Gerechtelijk Deskundige, en treedt hij op als partijdeskundige en rechtbankdeskundige in geschillen met betrekking tot waardering van aandelen. Hij is sinds 2008 verbonden aan de Horatio Assurance Group en verzorgt cursussen met betrekking tot schadebegrotingen voor onder andere rentmeesters, verzekeringsmaatschappijen en OSR.