Bert van Schaick

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Bert van Schaick

dhr. prof. mr. A.C. van Schaick

Functie

advocaat, hoogleraar civiel (proces)recht Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Specialisatie

Privaatrecht, procesrechtelijk

Biografie

Prof. Mr. Bert van Schaick is advocaat bij Linssen cs Advocaten te Tilburg, sinds 2012 is hij ook cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. Hij is schrijver van artikelen en boeken over privaatrechtelijke en procesrechtelijke onderwerpen. Hij schrijft onder meer voor de Asser-serie, zowel over het Nederlandse burgerlijk recht als het burgerlijk procesrecht. Bert van Schaick is lid van de Asser Adviesraad en redacteur van de serie Monografieën BW, de serie Burgerlijk Proces en Praktijk, en van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht. Sinds 2004 is hij raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en sinds 2008 is hij hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg.

Dankzij zijn veelzijdigheid kent Bert zijn vak door en door. Door zijn wetenschappelijke activiteiten weet hij welke ontwikkelingen er gaande zijn en welke nieuwe ontwikkelingen er op stapel staan; daar speelt hij als advocaat op in. Dankzij zijn rechterlijke ervaring kan hij als advocaat goed beoordelen hoe een rechter naar de zaak zal kijken.