Jeroen Rheinfeld

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Jeroen  Rheinfeld

dhr. J. Rheinfeld

Functie

Advocaat en adviseur

Specialisatie

Agrarisch recht en pacht

Biografie

Prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld ([email protected]) is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.