Ad van der Linden

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ad van der Linden

dhr. mr. A.P. van der Linden

Functie

raadsheer-plv Den Bosch en Den Haag en Medewerker Jeugdrecht UU

Specialisatie

personen- en familierecht

Biografie

Ad van der Linden begon zijn loopbaan als inrichtings- en maatschappelijk werker binnen de justitiële jeugdzorg, was kinderrechter in deeltijd in de rechtbank van Amsterdam, alsmede raadsheer-plaatsvervanger in de gerechtshoven van ‘s-Hertogenbosch en ’Den Haag. Hij doceert familie- en jeugdrecht binnen de Universiteit Utrecht. Tevens was hij lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging voor familie- en jeugdrecht en van de International Society of Family Law. Hij publiceert over de civiel- en strafrechtelijke onderdelen van het Jeugdrecht in binnen- en buitenland en is medewerker van verschillende juridische periodieken. Verder verzorgt hij postacademisch onderwijs op de genoemde rechtsgebieden voor rechters, officieren van justitie, advocaten en juristen die werkzaam zijn in de (justitiële) jeugdzorg. Hij adviseert regelmatig op de genoemde rechtsgebieden in de rechtspraktijk, in het bijzonder ten behoeve van overheid, magistratuur, advocatuur en jeugdzorg. Sinds 2015 is hij een van de voorzitters van het College van Beroep SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en voorzitter van de Klachtencommissie Sociaal domein in de Regio Eemland (Amersfoort e.o.).