Paul Korremans

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Paul  Korremans

dhr. P.M.H. Korremans

Functie

Werkzaam bij Comfort-IA als Data Protection en informatiebeveiligingsprofessional. Hiernaast is hij Functionaris voor de Gegevensbescherming

Specialisatie

Privacyrecht

Biografie

Paul Korremans is Partner bij Comfort Information Architects als consultant. Op dit moment is hij FG bij de gemeente Almere, voorzitter bij Privacy First en docent bij OSR, VNG en UvA.

Zijn kennisgebied ligt op het snijvlak van privacy, security en toezicht. Door zijn betrokkenheid bij de nieuwe EU-verordening geeft hij (inter)nationaal masterclasses over de AVG die in 2018 actueel werd. Paul is al vele jaren FG in organisatie(s) en realiseert projecten aldaar om deze ‘privacy proof’ te maken. Maak ook is hij bij uitstek de expert op het gebied van toezicht en advies.

Hi is initiatiefnemer van het regionale gemeentelijke netwerk NH, jurylid van de jaarlijkse Privacy Award en Europees secretaris van de Lions Data Protection workgroup. Meer dan 8 jaar was hij president van European Association for Data Media Security en was ruim 14 bestuurslid binnen het NGFG en bekleedde de functies van penningmeester en vicevoorzitter.

Zijn toepasbare praktijkervaring en actuele informatie over uiteenlopende onderwerpen zorgen voor levendige cursusdagen. Aan de hand van casussen en voorbeelden neemt hij de cursisten mee in de toepassing van de AVG en de weerbarstige dillema’s die van tijd tot tijd voordoen.