Sip Koole

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Sip  Koole

mevr. S. Koole

Functie

Trainer

Specialisatie

pesoonlijke ontwikkeling, Harvard onderhandelen, intervisie

Biografie

Directeur van Spijkman training en organisatieadvies

Sip Koole geeft de volgende cursussen:

Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Ethische aspecten personenschadezaken
6 J (PO) Verdiepingsniveau