Ramona Grimbergen

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Ramona  Grimbergen

mevr. mr. R. Grimbergen

Functie

Jurist Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Specialisatie

vreemdelingenrecht, sociaal zekerheidsrecht

Biografie

Ramona Grimbergen is sinds mei 2008 werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als jurist. Zij is gedurende een periode van twee jaar (2015 – 2017) gedetacheerd geweest bij de Onderzoeksafdeling van het Hof van Justitie van de Europese Unie als nationaal expert. Daarvoor was zij gerechtssecretaris bij de rechtbank Amsterdam. Verder is zij buitenpromovenda aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft meerdere nevenfuncties, waaronder enkele docentschappen. Ook geeft ze met enige regelmaat lezingen en heeft zij enkele publicaties op haar naam staan. Het Unierecht loopt als een rode draad door haar werkzaamheden en dan vooral de vrijverkeersbepalingen en het Unieburgerschap.

Ramona Grimbergen geeft de volgende cursussen:

Actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid**

In één keer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
3 J Verdiepingsniveau