Jochem van den Elsaker

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Jochem van den Elsaker

dhr. J.J.B. van den Elsaker

Functie

Juridisch businesspartner Kadaster

Specialisatie

ambtenarenrecht, sociale zekerheidsrecht

Biografie

Sinds 2017 werkt hij bij het Kadaster. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij het UWV, de Centrale Raad van Beroep, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jochem is een aantal jaar de vaste docent sociaalzekerheidsrecht geweest bij de Rijksacademie. Hij geeft regelmatig trainingen en cursussen.