Eric Druijf

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Eric  Druijf

dhr. mr. E.H.M. Druijf

Functie

Senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland en raadsheer plv. gerechtshof Amsterdam

Specialisatie

bestuursrecht, vreemdelingenrecht

Biografie

Eric Druijf is na afronding van zijn rechtenstudie in Leiden in 1991 met een omweg via het departement van justitie – als RAIO in de rechterlijke macht terecht gekomen. Binnen de rechtbanken waar hij heeft gewerkt heeft hij verschillende functies bekleed: vreemdelingenrechter, strafrechter, (coördinerend) rechter-commissaris en hoofd van de vreemdelingenkamer in Den Bosch. Sinds 1 januari 2015 is hij werkzaam in de rechtbank Midden-Nederland als bestuursrechter. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger (strafrecht) in het gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is hij ook docent actualiteiten vreemdelingenbewaring.

Eric Druijf geeft de volgende cursussen:

Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring (locatie Amsterdam)**

Alleen in Amsterdam: extra aandacht voor Schengen
5 J (PO) Verdiepingsniveau