Carlo Dronkers

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Carlo  Dronkers

dhr. mr. C.P. Dronkers

Functie

Senior coördinerend Officier van Justitie jeugd en jongeren Arrondissementsparket Oost Nederland

Specialisatie

strafrecht

Biografie

Carlo Dronkers werkt sinds 1993 bij het Openbaar Ministerie (OM). Eerder werkte hij tien jaar in het
speciaal onderwijs. Bij het OM in Rotterdam leverde hij een bijdrage aan de aanpak van
jeugdcriminaliteit, wat tevens de rode draad is in zijn gehele loopbaan. Van 1998 tot 2003 werkte hij
in Curaçao, zowel op het terrein van jeugd als van georganiseerde criminaliteit. Terug in Nederland is
hij in het oosten van het land gaan wonen en heeft hij zich bezig gehouden met grote onderzoeken en
beleidsmatige aspecten van het OM. Jeugd is steeds een groot onderdeel geweest van zijn
portefeuille. Hij is een van de initiators van een project dat landelijk bekend is geworden als ‘de
Spijbelrechter’ en hij heeft meegewerkt aan het in de praktijk ontwikkelen van wat we thans kennen
als het adolescentenstrafrecht. Carlo Dronkers is lid van de OM-commissie jeugd, geeft les en
begeleidt jongere collegae. Het liefst doet hij zitting en probeert hij vanuit het OM een actieve rol te
spelen in een betekenisvolle afdoening van een strafzaak!