Jan Brand

Professional met persoonlijke aandacht
Terug naar overzicht
Jan  Brand

dhr. J. Brand

Functie

senior-raadsheer bij de Centrale Raad van beroep

Specialisatie

arbeidsongeschiktheidswetgeving, het sociale domein en studiefinanciering

Biografie

Jan Brand werkt als senior-raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Hij behandelt daar zaken op het gebied van de arbeidsongeschiktheidswetgeving, het sociale domein en studiefinanciering. Met name in de studiefinanciering speelt het bewijsrecht een prominente rol. Daarvoor heeft hij gewerkt bij twee gemeenten, als ondersteuner bij de toenmalige Afdeling Rechtspraak van de Raad van State en als rechter bij de Raad van Beroep en de rechtbank Dordrecht. Bij de rechtbank Dordrecht heeft Jan een korte uitstap gemaakt naar het strafrecht en heeft gezien hoe daar met bewijs wordt omgegaan.
Naast zijn werkzaamheden voor de Centrale Raad van Beroep is hij plaatsvervangend voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam en docent/co-examinator bij de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportages. Bij deze laatste functie laat Jan de bewijskracht van rapporten van deskundigen de revue passeren.
Jan is gedurende een groot aantal jaren betrokken geweest bij de opleiding van rechters in het bestuursrecht en heeft een aanzienlijk aantal cursussen in het bestuursrecht verzorgd.