Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling**

StartdatumNader te bepalen
LocatieOnbekend
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Nieuw
Verdiepingscursus toekomstgerichte dienstverlening in de personenschaderegeling** Leer hoe je goed aandacht kunt geven aan de immateriële behoeften van het slachtoffer
850,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

Tijdens de cursus gaan de docenten in op wat toekomstgerichte dienstverlening in al zijn facetten betekent in de personenschade en hoe dit uitwerkt in de schadevergoeding. Je leert een op de toekomstgerichte-herstelgerichte visie te ontwikkelen op de personenschaderegeling en de aanpak van de personenschadezaak. Daarbij word je bewust gemaakt van wat ‘herstel gaat voor de schade’ betekent.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste slachtoffers in de personenschaderegeling, naast financiële compensatie, met name de vervulling van de immateriële behoeften belangrijk vinden. Echter in de huidige praktijk van personenschaderegeling is er vrijwel uitsluitend een financiële focus. Juist door het vervullen van de immateriële behoeften, komt het herstel van slachtoffers in psychologische, sociale en medische zin ten goede. Daarnaast kan het de looptijd van een zaak verkorten.

Toch breekt toekomstgericht-herstelgericht dienstverlenen niet volop door in de personenschaderegeling. Hoe komt dat?

 • Is de praktijk van het letselschadeproces uitsluitend gericht op financiële compensatie?
 • Zijn de schadebehandelaars bij verzekeraars in concrete zaken risicomijdend in het maken van kosten voor deze dienstverlening?
 • Zijn belangenbehartigers meer gericht op schadevergoeding en niet of maar beperkt gericht op herstel, omdat zij daar ook op worden afgerekend?
 • Durven belangenbehartiger en de verzekeraars de zaak wel uit handen te geven aan een op herstelgerichte onafhankelijke dienstverlener en zo ja onder welke voorwaarden?
 • Tijdens de cursus ga je met de docenten hierover in gesprek.

  Doelgroep
  OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

  Ook cursisten die niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche Personenschade van belang is om succesvol te functioneren in deze branche, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.
  De cursus is ook uitermate geschikt als bij- en nascholing voor iedereen die middelzware personenschade zaken behandelt. Daarnaast ook voor iedereen die de Leergang Personenschade middelzwaar letsel hebben doorlopen en voor de behandeling van de zaken nog aanvullende diepgang willen krijgen op het gebied van arbeidsdeskundige aspecten.

  Cursusvorm
  De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag waarin je samen met docenten Gerrit Hulsbergen, Toine Raasveld en een herstelgericht dienstverlener aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht, discussie en casusbespreking. De docenten geven het kader over de toekomst-herstelgerichte dienstverlening. Tijdens het middagdeel komt een herstelgerichte dienstverlener ervaringen delen.

  Docenten
  Docent Gerrit Hulsbergen is directeur van het Letselhuis, mediator, senior Nivré register expert personenschade, gerechtelijk deskundige, auditor en basisdocent van de Leergang Personenschade Middelzwaar Letsel. Ook hij wil de bewustwording voor herstelgerichte dienstverlening in gang zetten om de personenschaderegeling een stap in de goede richting te brengen. Gerrit werkt veel samen met herstelcoaches. Een herstelgericht dienstverlener is in de middag aanwezig om ervaringen te delen.

  Docent Toine Raasveld is directeur van Raasveld Expertise. Hier draagt Toine bij aan hetgeen Raasveld voor staat: een oplossingsgerichte aanpak van de personenschaderegeling. Een soepel lopend behandelproces is voor alle partijen van belang. Raasveld wil bijdragen aan een betere manier om schaderegelingen tot stand te brengen bij (complexe) letselschade.

  Wat leer je?
  Na afloop van de cursus, kun je:

 • uitleggen wat ‘herstel gaat voor de schade’ inhoudt voor het slachtoffer in een personenschaderegeling
 • een pro-actieve visie op de zaak/plan van aanpak opstellen
 • beoordelen hoe en wanneer je deze dienstverlening kunt inzetten in de zaak
 • de verschillende rollen onderscheiden die iedere partij in de zaak heeft met de daarbij passende verantwoordelijkheden
 • beargumenteren hoe de toekomstgerichte-herstelgerichte dienstverlening zich verhoudt tot de schadevergoeding en het schadevergoedingsrecht
 • de communicatie in een zaak waarin deze dienstverlening is ingezet, verbeteren
 • Benodigde voorkennis en ervaring
  Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

  Na afronding ontvang je
  Bewijs van deelname

  Overige informatie
  Je ontvangt voorafgaande aan de cursus een intakeformulier en een voorbereidingsopdracht ter voorbereiding op de bijeenkomst. Ook ontvang je een digitale reader.

  Datum Tijd
  25 december 2022 10:00 uur - 16:30 uur

  Inhoud en werkwijze
  Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten, de herstelgerichte dienstverlener en de andere deelnemers het onderwerp toekomstgericht – herstelgericht dientsverlenen verkennen en of en hoe je deze dienstverlening kunt toepassen in je eigen praktijkzaken.

  Materiaal
  Je ontvangt vooraf aan de bijeenkomst een reader.

  Opleidingen Incompany

  Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

  Hulp nodig?

  Bel ons en wij helpen je graag.

  Ellen Blonk
  030 231 53 14
  info@osr.nl
  Deel deze pagina