Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades

Startdatum 6 oktober 2022
LocatieOnbekend
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 8 september 2022
PO punten5 J (PO) | 5 NIVRE
Nieuw
Verdiepingscursus personenschade: regelen van zorgschades 5 NIVRE-punten
850,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5
NIVRE

Het optimaal regelen van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag

Tijdens de cursus gaan de docenten in op hoe een zorgschade – een dossier waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag – in de praktijk zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. Je krijgt inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen die hierin spelen.

Handreiking zorgschade

Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van een eventuele zorgschadedeskundige. De essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, wordt soms uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken hebben, lijkt onontbeerlijk. Door een gebrek aan kennis van deze veelal complexe materie, kan het zijn dat partijen een benadeelde en/of zichzelf hierin tekort doen.

De zorg waarin het publieke zorgaanbod voorziet blijkt in de praktijk niet constant, omdat de zorgvoorzieningen afnemen. De toegang tot deze zorgvoorzieningen wordt beperkt en door decentralisatie zijn ook regionale verschillen in het publieke zorgaanbod ontstaan. De benadeelde met zorgbehoefte wordt geconfronteerd met deze problemen. Oplossingen hiervoor liggen vooral in betere informatie over het zorgaanbod en in begeleiding in het bereiken en optimaal benutten van dat aanbod.

Om kosten die het gevolg zijn van zorgschade te vergoeden, kunnen meerdere wegen bewandeld worden: het publiek zorgstelsel en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Veelal is een combinatie van beiden uiteindelijk de meest geëigende route, mits optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de cursus gaan we in op deze onderwerpen.

Wat is de doelgroep?

De cursus is interessant voor letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag waarin je samen met docenten Gieneke Tigelaar en Joost Veenendaal aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht, casusbespreking en discussie. De docenten geven het kader van zorgschade en gedurende de dag komt de (eigen) praktijk casuïstiek aan de orde.

Wie zijn de docenten?

Gieneke Tigelaar
Docent Joost Veenendaal

Wat leer je tijdens de cursus regelen van zorgschades?

Na afloop van de cursus, kun je:

  • de wettelijke regelingen en voorzieningen die bij de zorgbehoefte spelen benoemen en globaal beschrijven onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op deze regeling. De Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet komen aan de orde;
  • de praktische vragen en problemen die spelen in personenschadezaken bij zorgschade benoemen en uitleggen. Wanneer is er toegang tot de verschillende zorgregelingen? Hoe verloopt het traject van aanvraag tot realisatie van zorg? Welke regelingen zijn er waarmee aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende zorg?
  • uitleggen welke informatie je nodig hebt om de zorgbehoefte te bepalen in een personenschadezaak;
  • beoordelen of de inzet van een zorgschadedeskundige noodzakelijk is met de vereiste vraagstelling;
  • beoordelen of je gebruik maakt van mogelijkheden die het publieke zorgstelsel te bieden heeft of onder welke omstandigheden je dit wellicht niet doet.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

Wat ontvang je na afronding van de verdiepingscursus pesonenschade regelen van zorgschades

  • bewijs van deelname
  • voor deze bijeenkomst kent NIVRE 5 PE punten toe.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvang je voorafgaande aan de cursus een intakeformulier en een voorbereidingsopdracht. Ook ontvang je een digitale reader.

Datum Tijd
6 oktober 2022 09:30 uur - 16:00 uur

Inhoud en werkwijze


Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten en de andere deelnemers het onderwerp zorgschade verkennen. Daarna kun je dit optimaal toepassen in je (eigen) praktijkzaken.

Materiaal


Je ontvangt vooraf aan de bijeenkomst een digitale reader.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basisopleiding letselschade voor herstelgerichte dienstverleners

 
Nieuw
Voorwaarde om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche
Onbekend

Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
6 J (PO) Verdiepingsniveau

Training Overtuigend presenteren en pleiten**

Gemiddelde cursuswaardering 9,0!
6 NJ (PO) Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus Personenschade**

Nieuw
"Leerzame casussen en goede interactie tussen cursusleidster en de deelnemers."
2 J (PO) | 2 NIVRE Verdiepingsniveau