Training Ethiek in de personenschadebehandeling**

Startdatum13 maart 2023
LocatieSpace to Create Utrecht CS
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 13 februari 2023
PO punten6 J (PO)
Nieuw
Training Ethiek in de personenschadebehandeling** Ethische aspecten personenschadezaken
775,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

6

Ethische aspecten verbonden aan de beroepsuitoefening in de personenschade

In de training Ethiek in de personenschadebehandeling leer je aan de hand van de ethische aspecten die verbonden zijn aan de beroepsuitoefening, nadenken over juist handelen. Relevante wet- en regelgeving, gedragsregels, kwaliteitsnormen en fatsoensregels worden besproken. Dit gebeurt onder andere aan de hand van dilemma’s in de personenschadebehandeling. Wat doe je bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude? Soms weet je als personenschadebehandelaar bij een verzekeraar dat het letsel ernstiger is dan de belangenbehartiger denkt. Ook weet een belangenbehartiger soms dat het slachtoffer terminaal ziek is door een andere aandoening dan het ongeval. Informeer je de andere partij of juist niet?

Bewustwording van je eigen rol

Na het volgen van de training ben je je bewust van jouw rol in de personenschadebehandeling en de manier waarop je daarin ethisch denkt en handelt, rekening houdend met de geldende gedragsregels en normen.

Vaak wordt er op het werk op een bepaalde manier gereageerd omdat ‘dit zo gaat binnen de beroepscultuur’. De cultuur binnen een organisatie en het eigen gevoel over wat goed is en wat niet, beïnvloeden het werk. Maar welke valkuilen en stereotypes zitten er verborgen in de beroepscultuur? Hoe kun je beslissen wat het beste is als je moet kiezen tussen twee kwaden (of goeden), als belangen elkaar dwarsbomen?

Wat is de doelgroep?

De training is interessant voor letselschadeadvocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

De training bestaat uit een bijeenkomst van een dag. De dag is een mix van theorie en interactie. In het interactieve deel worden ethische dilemma’s en vraagstukken uit je eigen praktijk aan de hand van de theorie besproken. Hierbij wordt geoefend met morele besluitvorming. Er wordt rekening gehouden met de diverse rollen en de verschillende morele kompassen worden onderzocht.

Wie zijn de docenten?

Martin de Haan NIVRE-re
Cindy Sip Koole

Wat leer je tijdens de training ethiek in de personenschadebehandeling?

Na afloop van de training:

 • kun je de ethische aspecten van de beroepsuitoefening binnen de personenschadebehandeling benoemen;
 • kun je het belang van de ethische aspecten uitleggen;
 • kun je de gedragsregels binnen de personenschadebehandeling benoemen en deze toepassen;
 • kun je eigen en veelvoorkomende ethische dilemma’s binnen de personenschadebehandeling aan de hand van het 7 stappenmodel beschrijven en beoordelen;
 • kun je ethische dilemma’s op je werk signaleren en beargumenteren;
 • ben je je bewust van je eigen moreel kompas en kun je dit hanteren.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Ervaring met behandeling van personenschadezaken is nodig om deze training goed te kunnen volgen.

Wat ontvang je na afronding van deze training?

 • Bewijs van deelname
Datum Tijd
13 maart 2023 09:30 uur - 16:45 uur

Inhoud

 • theorie over ethisch handelen, leer van de ethiek;
 • moreel kompas;
 • waarden en normen in de branche personenschaderegeling;
 • diverse gedragsregels in de personenschade branche;
 • Gedragscode Verzekeraars;
 • Gedragscode Expertiseorganisaties;
 • handvatten via het intervisiemodel: 7 stappenmodel morele besluitvorming;
 • ethische dilemma’s uit de praktijk, eigen casuïstiek.


Werkwijze

 • theorie over ethisch handelen, leer van de ethiek;
 • Interactieve bijeenkomst aan de hand van dilemma’s en casuïstiek.


Materiaal


Je ontvangt vooraf een intake. Door deze in te vullen bereid je je voor op deze bijeenkomst. Daarnaast ontvang je een digitale reader.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina