Online basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht*

Startdatum11 maart 2022
LocatieOnbekend
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 11 februari 2022
PO punten5 J (PO)
Vernieuwd
Online basiscursus Nederlands en Europees aanbestedingsrecht* Cursus met veel aandacht voor de actualiteit (nieuwe aanbestedingswet 2016); bestemd voor zowel aanbesteders als aannemers
625,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5
5

Nederlandse en Europese juridische facetten bij aanbestedingen
Als juridisch professional die te maken heeft met aanbestedingen, wil je op de hoogte zijn de Europese richtlijn en de Aanbestedingswet in Nederland. Met deze basiscursus ben je in één dag helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist.

Op het gebied van het aanbestedingsrecht hebben in de afgelopen jaren ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden. De EG-richtlijn 2004/18/EG voor Werken, Leveringen en Diensten was daartoe het uitgangspunt. Deze richtlijn kent een aantal in de praktijk gangbare en thans geformaliseerde aanbestedingsprocedures en koppelt deze aan selectie-eisen en gunningscriteria. Zo kan de keuze van de aanbestedingsprocedure per project verschillen en het verloop van het project in belangrijke mate bepalen.

In 2016 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht geworden. Deze moet leiden tot nog minder administratieve lasten en nog betere toegang van het midden- en kleinbedrijf tot overheidsopdrachten. De nieuwe regelgeving moet er ook voor zorgen dat overheidsopdrachten meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

Deze basiscursus van OSR brengt de juridische facetten van Nederlands en Europees aanbestedingsrecht op praktische wijze in beeld.

Cursusvorm
Deze basiscursus bestaat normaliter uit een bijeenkomst van één dag. Vanwege de coronamaatregelen zien we ons echter genoodzaakt de cursus op dit moment om te zetten naar een online cursus. De opleiding vergt geen speciale voorbereiding.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het aanbestedingsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- begrijpt je de opbouw van het aanbestedingsrecht;
- weet je wie tot de aanbestedende diensten worden gerekend;
- weet je wanneer er een aanbestedingsplicht bestaat;
- weet je welke procedures er zijn en kan je bepalen welke van toepassing is;
- weet je welke uitsluitingscriteria er zijn en kun je deze op hoofdlijnen toepassen;
- weet je welke overige eisen gesteld worden aan een procedure en kun je deze toepassen;
- weet je welke vormen van rechtsbescherming bestaan en kun je een inschatting maken van de kansrijkheid.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten (NOvA) en 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.

Wat cursisten zeggen over deze cursus:
Voldeed perfect aan mijn verwachtingen. Basis cursus dus geen voorkennis verwacht. Cursus geeft voldoende kennis om een beetje te weten wat aanbesteding inhoudt, waar je op moet letten hoe de wet in elkaar steekt. Trainer legde in begrijpelijke taal uit en vatte de aparte onderdelen van de cursus telkens goed samen.

Ik vond het een goede opleiding. De trainer had veel (parate) kennis en kwam met veel voorbeelden, waardoor het goed te begrijpen was.

Datum Tijd
11 maart 2022 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud
I Introductie Aanbestedingsrecht
– Wat is aanbestedingsrecht?
– Structuur
– Materieel en formeel recht

II De 3 W’s
– Wie zijn aanbestedende diensten?
– Wanneer is sprake van aanbestedingsplicht voor opdracht voor diensten, leveringen of werken?
– Wat zijn de drempels? Waarde van de drempels?

III Uitzonderingen aanbestedingsplicht
– Concessie voor diensten
– Alleenrecht
– Inbesteding
– Gebiedsontwikkeling?

IV Welke procedures?
– Openbare en niet-openbare procedure
– Concurrentie gerichte dialoog
– Onderhandelingsprocedure
– Raamovereenkomst

V Uitsluiting
– Geschiktheidseisen en selectiecriteria
– Referentiewerken
– Beroep op onderaannemers
– Duurzaamheid
– Laagste prijs en EMVI

VI Motivering gunningsbeslissing
– Welke motivering?
– Plicht tot openbaarmaking
– WOB’s

VII Strategie en herstel
– Tips en fouten bij inschrijvingen
– Herstel of aanvulling?
– Strategisch of manipulatief?

VIII Wijziging van de overeenkomst
– Welke mogelijkheid bestaat er om de overeenkomst te wijzigen?
– Verplicht meewerken tot aanbesteden?

IX Rechtsbescherming
– Kort geding en bodemprocedure
– Mogelijkheden tot schadevergoeding
– Vernietiging

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

De cursus is systematisch opgebouwd. Na een korte introductie in het aanbestedingsrecht zullen de volgende thema’s de revue passeren: de drie W’s, uitzonderingen aanbestedingsplicht, verschillende procedures, uitsluiting, motivering gunningsbeslissing, strategie en herstel, wijziging overeenkomst en rechtsbescherming.

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Verdiepingscursus Passend onderwijs**

Nieuw
Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
15 J (PO) Verdiepingsniveau

Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo*

 
Nieuw
Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
30 PO J Basisniveau

Actualiteitencursus gebiedsbescherming**

 
Nieuw
Verdiepingsniveau

Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter*

Vernieuwd
Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) Basisniveau