Online actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet

Online actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet


Startdatum:


Informeer mij

3

Tycho Lam over de Omgevingswet
In onderstaande video vertelt Tycho Lam, docent van deze cursus, over een aantal onderwerpen die tijdens deze online actualiteitencursus aan bod gaan komen.

Actuele ontwikkelingen Wabo en omgevingsrecht
Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek biedt deze online cursus je een overzicht van de actualiteiten onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. De Wabo zal, evenals een groot aantal andere wetten, vervangen worden door de Omgevingswet.

Doelgroep
Deze online cursus is ontwikkeld voor advocaten en andere professionals, zoals juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met de uitvoering van de Wabo en de Omgevingswet.

Cursusvorm
Deze actualiteitencursus bestaat uit een online bijeenkomst van 3 uur. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Docenten
Tycho Lam

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je :
- beschrijven wat de kruimelgevallenregelgeving inhoudt
- benoemen wat de belangrijkste ontwikkelen in de brancheringsregelingen en de Dienstenrichtlijn zijn;
- benoemen wat de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot handhaving zijn.

Benodigde voorkennis en ervaring
Basiskennis van het omgevingsrecht wordt veronderstelt.

Na afronding ontvang je:
- 3 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Onze online cursussen voldoen aan de eisen van de NOvA. Dit houdt in dat iedere cursus wordt afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende behaald moet worden.

Overige informatie
Om deel te nemen aan het webinar heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen. Wij werken met Canvas. Dit is een online leermanagement systeem dat OSR al enkele jaren toepast als online leerplatform.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar het online evenement. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Inhoud
Aan de orde komen onder meer:

1) Wabo
– Vergunningplicht (en vergunningvrije activiteiten)
– Bevoegd gezag
– Aanvraag en voorbereidingsprocedures
– Deelvergunning en gefaseerde vergunning
– Rechtsbescherming
– Toezicht en handhaving

2) Ontwikkelingen in het omgevingsrecht

Materiaal
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Cursus Beroepsprocedure bij de bestuursrechter*

Met behulp van een zittingscasus uit de praktijk leer je effectief procederen.
5 J (PO) Basisniveau

Verdiepingscursus Passend onderwijs**

Nieuw
Leer alles over de zorgplicht van scholen conform de Wet Passend Onderwijs
15 J (PO) Verdiepingsniveau

Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo*

 
Nieuw
Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
30 PO J Basisniveau

Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht*

Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) Basisniveau