Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo*

Startdata18 november 2021
NiveauBasisniveau
PO punten30 PO J
Nieuw
Leergang Onderwijsrecht mbo/hbo/wo* Heterogene groepen met zowel bestuurders uit het onderwijs als juristen
Vanaf 2750,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

30

Onderwijsrecht mbo en hoger onderwijs

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het beroeps- en hoger onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten en studenten en welke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rusten bij het opleidingsmanagement? Hoe zit het met medezeggenschap bij bijvoorbeeld de vaststelling van de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en welke rechten hebben studenten met een functiebeperking?

Tijdens de leergang onderwijsrecht mbo, ho en wo krijg je een overzicht van de rechten en plichten in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Daarnaast krijg je inzicht in de rechtspositie van studenten, bestuur, opleidingsmanagement en medezeggenschapsraad. Ook worden thema’s als de toelating en de verwijdering van studenten, de bevoegdheden van de examencommissie, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen voor studievertraging en de verplichtingen bij studenten met een handicap of ondersteuningsbehoefte behandeld. Aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en instanties zoals het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs wordt duidelijk gemaakt hoe het recht op onderwijs in de praktijk invulling krijgt.

Wat is de doelgroep?

De leergang onderwijsrecht mbo, hbo en wo is bedoeld voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het beroeps- en hoger onderwijs. De inleidende thema’s zijn voor zowel de leergang onderwijsrecht PO en VO als voor de leergang onderwijsrecht beroeps- en hoger onderwijs gelijk, de invulling is toegesneden op het mbo, hbo en wo.

Wat is de cursusvorm?

Deze leergang bestaat uit vijf modules: vijf bijeenkomsten van een dag. Voor aanvang van iedere cursusdag kun je een casus in uit je eigen praktijk insturen (facultatief). Voor deze leergang maken we ook gebruik van onze interactieve digitale leeromgeving.

Wie zijn de docenten?

Wat leer je tijdens de leergang onderwijsrecht mbo/ho/wo?

Na afloop van deze leergang:

  • ben je op de hoogte van de beginselen en de structuur van de onderwijswetgeving in Nederland;
  • heb je kennis van en inzicht in bestuur en medezeggenschap in mbo-, hbo en wo- instellingen, en de positie van andere belangrijke organen zoals de examencommissie;
  • ken je de rechten en plichten van studenten, incl. studenten met een functiebeperking, in opleidingen en de jurisprudentielijn op een paar belangrijke thema’s;
  • ben je op de hoogte van de rechtspositie van de docent in het beroeps- en hoger onderwijs;
  • heb je kennis van de wijze van toezicht op en accreditatie van opleidingen;
  • kan je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de leergang onderwijsrecht mbo/hbo/wo?

  • Een certificaat
  • 30 PO J punten

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Cursus Awb-bezwaarschriftprocedure*

In één dag leer je hoe je de Awb-bezwaarschriftprocedure effectief gebruikt.
5 J (PO) Basisniveau

Cursus Handhaving en toezicht in het Sociaal Domein**

 
Nieuw
Met topdocenten Erik Klein Egelink en Matthijs Vermaat
3 J PO Verdiepingsniveau

Basiscursus Fundamenten van het Bestuursrecht*

Met deze cursus maak je een stevige start in de bestuursrechtelijke praktijk.
5 J (PO) Basisniveau

Training Effectief optreden ter zitting bij de bestuursrechter*

Hoog realiteitsgehalte doordat je veel oefent met een rechter
6 NJ + 4 J (PO) Basisniveau