E-learning module schadevergoeding*

StartdatumIn overleg
LocatieOnline
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen1
E-learning module schadevergoeding* Leer hoe je het schadevergoedingsrecht kunt toepassen in de praktijk van de personenschade
600,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

Schade door een gebeurtenis waarvoor een andere partij aansprakelijk is

Tijdens deze e-learning module wordt aandacht besteed aan verschillende relevante schadeposten, waaronder de post verlies arbeidsvermogen.

Het doel van een schadevergoeding is om een slachtoffer zoveel mogelijk terug te brengen in de situatie van voor de schadeveroorzakende gebeurtenis. Schade die een slachtoffer lijdt door een gebeurtenis waarvoor een andere partij aansprakelijk is, dient volledig vergoed te worden. Een volledige vergoeding is het uitgangspunt. Dit beginsel is niet absoluut. De wet geeft hier een aantal uitzonderingen op, zoals eigen schuld en causaliteit.

Een van de grotere schadeposten bij letselschade is het verlies van arbeidsvermogen. De begroting van het verlies van arbeidsvermogen oogt op macroniveau vrij eenvoudig, maar in de praktijk stelt het de professionals rond het slachtoffer geregeld voor grote uitdagingen. Daarnaast komen diverse andere schadeposten aan bod, zoals de vergoeding voor huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid en smartengeld.

In deze e-learningmodule doe je kennis op van en krijg je inzicht in:

 • Het schadevergoedingsrecht bij personenschade met de onderwerpen welke schade er moet worden vergoed, hoe de schade wordt begroot en hoe deze wordt vergoed;
 • Leerstukken die inbreuk maken op de het beginsel van de volledige schadevergoeding in de personenschade zoals, eigen schuld, causaliteit, voordeelstoerekening, schadebeperking en verjaring;
 • Schadeposten die bij personenschade aan de orde komen, zoals verlies arbeidsvermogen in loondienst en bij zelfstandigen, huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, schade van derden, smartengeld, affectieschade, buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente;
 • Overlijdensschade;
 • Toekomstschade en kapitalisatie.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

Ook cursisten die zich niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche personenschade van belang is om succesvol te functioneren, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

Wij bieden de gevraagde kennis volledig digitaal aan in de vorm van een e-learning, in de digitale leeromgeving Canvas. Als cursist bestudeer je de leerstof zelfstandig waardoor optimale flexibiliteit bestaat in startmoment, studiebelasting en studietempo. De leerstof kent diverse leer- en werkvormen om in zelfstudie met de materie aan de slag te gaan. Zo kennen we werkvormen als video, open vragen met feedback, meerkeuze vragen met feedback en toetsing in de vorm van een eindoefening bij de module.

De eindoefening is een verplichte oefening met feedback, waarmee je zelf kunt toetsen of je de leerstof hebt begrepen. Een moderator controleert of alle onderdelen in de modules zijn voltooid.

Bij deze module ontvang je ook het boek: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, van prof mr. T. Hartlief, prof.mr. W.H. van Boom, prof.mr. A.L.M. Keirse en prof. Mr. S.D. Lindenbergh.

Deze module is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze module inschrijven.

Wie zijn de auteurs?

In deze e-learning kun je volledig zelfstandig aan de slag met de leerstof. We hebben in deze e-learning samen met de auteurs de verschillende thema’s uitgewerkt.

De auteurs die wij hebben ingezet zijn allemaal professionals in de personenschadepraktijk en hebben al jaren ervaring in het vakgebied en sommigen ook als docent bij OSR. Zij weten als de beste wat er geleerd moet worden om als personenschade professional aan de slag te zijn en succesvol te zijn.

Auteurs van deze module zijn:

Wat leer je tijdens de module schadevergoeding?

Na afloop van deze e-learningmodule kun je:

 • het schadevergoedingsrecht toepassen op praktijksituaties in de personenschade;
 • de wijze van begroting van schade toepassen in praktijksituaties in de personenschade;
 • het begrip eigen schuld (art. 6:101 BW) en mede-aansprakelijkheid (6:102 BW) beoordelen;
 • de geldende regelgeving en jurisprudentie benoemen, betreffende: verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, schade van derden, economische kwetsbaarheid en de schadebeperkingsplicht;
 • in de meeste letselzaken de uitgangspunten bepalen c.q. beoordelen voor de begroting van het verlies van arbeidsvermogen;
 • aangeven hoe bepaalde posten zich tot elkaar verhouden en wat de invloed van bepaalde variabelen is;
 • de grondslag van een vordering huishoudelijke hulp begrijpen, een inschatting maken van de omvang van een huishoudelijke hulpbehoefte en voorstellen tot vergoeding van de huishoudelijke hulpbehoefte beoordelen;
 • de grondslag van een vordering zelfwerkzaamheid begrijpen, een inschatting maken van de omvang van de vordering en voorstellen tot vergoeding van de vordering beoordelen;
 • de geldende jurisprudentie betreffende smartengeld benoemen en de smartengeldgids toepassen;
 • het onderscheid tussen affectieschade en shockschade te omschrijven;
 • de BGK wet- en regelgeving benoemen en toepassen op praktijksituaties in de personenschade;
 • de wettelijke rente en de uitwerking hiervan begrijpen voor de schade;
 • de toekomstige schade en kapitalisatie bepalen: het kunnen interpreteren van de uitgangspunten bij schade;
 • de geldende regelgeving en jurisprudentie over voordeelstoerekening benoemen;
 • de geldende regelgeving en jurisprudentie over verjaring benoemen.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt hbo-denkniveau. Deze e-learning bouwt voort op de basisopleiding van de NIVRE Register-Expert en ziet specifiek toe op de verdere vaktechnische opeiding en ontwikkeling van de Personenschade-expert.

Wat ontvang je na afronding van de module schadevergoeding?

Een bewijs van deelname.


Deze e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het schadevergoedingsrecht bij personenschade met de onderwerpen: welke schade moet er worden vergoed, hoe wordt de schade begroot en hoe wordt deze vergoed;
 • Leerstukken die inbreuk maken op de het beginsel van de volledige schadevergoeding in de personenschade zoals, eigen schuld, causaliteit, voordeelstoerekening, schadebeperking en verjaring;
 • Schadeposten die bij personenschade aan de orde komen, zoals verlies arbeidsvermogen in loondienst en bij zelfstandigen, huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, schade van derden, smartengeld, affectieschade, buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente;
 • Overlijdensschade;
 • Toekomstschade en kapitalisatie.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Basiscursus personenschade*

Van vestiging aansprakelijkheid tot vaststelling schadevergoeding
20 J + 2 NJ (PO) Basisniveau

Training ethiek in de personenschadebehandeling**

 
Nieuw
Ethische aspecten personenschadezaken
12 J(PO), 6 NIVRE ,6 NVVA Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus slachtofferzaken: vordering benadeelde partij**

Echte verdieping en actualiteiten in het bijstaan van slachtoffers
5 J (PO) Verdiepingsniveau

MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade**

 
Verkort programma na MZL om aan de opleidingseisen voor NIVRE expert te voldoen.
Verdiepingsniveau