E-learning module schaderegeling*

StartdatumIn overleg
LocatieOnline
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen1
E-learning module schaderegeling* Krijg handvatten voor het opstellen van een strategie en behandelplan in de personenschade
400,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

Het behandelplan

Tijdens deze e-learning module gaan we in op hoe je een strategie en een behandelplan opstelt, rekening houdend met de gedragscodes, richtlijnen en regelingen die gelden in de branche personenschade.

Wanneer je als professional personenschade een zaak in behandeling neemt, moet je een visie op deze zaak vormen en daarna de strategie voor de behandeling bepalen. Dit is de basis om een gemotiveerd behandelplan te maken, waarin de te bewandelen route wordt vermeld en de geldende regels in acht worden genomen. In dit behandelplan staat ook welke deskundigen er ingeschakeld moeten worden. Een van deze deskundigen is vaak de medisch adviseur, omdat het medisch traject de kern is in de letselschadezaak.

Bij de behandeling van zaken kan er een conflict ontstaan. Er zijn verschillende methodes om deze conflicten te beslechten. Naast een conflict kan er ook fraude voorkomen in personenschadezaken. Tijdens deze module gaan we onder andere in op de methodes om geschillen te beslechten, hoe je eventuele fraude kan oppakken en welke regels er gelden.

In deze e-learningmodule doe je kennis op van en krijg je inzicht in:

 • Gedragscode behandeling letselschade (GBL) en de basis van de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA);
 • Behandelplan en strategie GBL;
 • Medische paragraaf GBL;
 • Bedrijfsregelingen (schuldloze derde, bedrijfsregeling 15 etc.);
 • Instanties in de personenschade en de positie en rol van deze instanties en partijen;
 • Alternatieve geschilbeslechting;
 • Fraude-aspecten.

Wat is de doelgroep?

OSR juridische opleidingen heeft voor het NIVRE een opleiding samengesteld die voldoet aan alle eisen die het NIVRE stelt aan de Vaktechnische opleiding voor personenschade-experts.

Ook cursisten die zich niet het pad van expert willen volgen, kunnen deze opleiding volgen, aangezien de inhoud van de opleiding voor de gehele branche personenschade van belang is om succesvol te functioneren, zoals letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Wat is de cursusvorm?

Wij bieden de gevraagde kennis volledig digitaal aan in de vorm van een e-learning, in de digitale leeromgeving Canvas. Als cursist bestudeer je de leerstof zelfstandig waardoor optimale flexibiliteit bestaat in startmoment, studiebelasting en studietempo. De leerstof kent diverse leer- en werkvormen om in zelfstudie met de materie aan de slag te gaan, zo kennen we werkvormen als video, open vragen met feedback, meerkeuze vragen met feedback, en toetsing in de vorm van een eindoefening bij de module.

De eindoefening is een verplichte oefening met feedback, waarmee je zelf kunt toetsen of je de leerstof hebt begrepen. Een moderator controleert of alle onderdelen in de modules zijn voltooid.

Deze module is onderdeel van de opleiding branche personenschade. Je kunt je ook apart voor deze module inschrijven.

Wie zijn de auteurs?

In deze e-learning kun je volledig zelfstandig aan de slag met de leerstof. We hebben in deze e-learning samen met de auteurs de verschillende thema’s uitgewerkt.

De auteurs die wij hebben ingezet zijn allemaal professionals in de personenschadepraktijk en hebben al jaren ervaring in het vakgebied en sommigen ook als docent bij OSR. Zij weten als de beste wat er geleerd moet worden om als personenschade professional aan de slag te zijn en succesvol te zijn.

Auteur van deze module is:

Wat leer je tijdens de module schaderegeling?

Na afloop van deze e-learningmodule kun je:

 • De Letselschade Richtlijnen, de bedrijfsregelingen van het Verbond van Verzekeraars, de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Gedragscode Openheid medische incidenten benoemen en aangeven welk soort informatie in de diverse documenten te vinden is. Daarnaast kun je deze richtlijnen en regelingen toepassen op een specifieke personenschadezaak.
 • De regelgeving bij meervoudige aanrijdingen met gelijksoortig of verschillend letsel benoemen. Daarnaast kun je deze regelingen toepassen op een specifieke personenschadezaak.
 • Een behandelplan maken waarin gemotiveerd is weergeven welke stappen met welk doel zullen worden gezet in het behandelingsproces, rekening houdend met geldende standaarden en richtlijnen.
 • De verschillende instanties en partijen in de personenschade benoemen en omschrijven welke positie en rol zij hebben in het personenschade vak.
 • De positie van de medisch adviseur aangeven in het kader van de Gedragscode behandeling letselschade, de Letselschaderaad en de KNMG regelgeving.
 • De aanpak bij een vermoeden van fraude benoemen en ken je de relevantie regelingen bij fraude-aanpak.

Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

Je hebt hbo-denkniveau. Deze e-learning bouwt voort op de basisopleiding van de NIVRE Register-Expert en ziet specifiek toe op de verdere vaktechnische opeiding en ontwikkeling van de Personenschade-expert.

Wat ontvang je na afronding van de module schaderegeling?

Een bewijs van deelname.


In deze e-learningmodule komen de volgende thema´s aan bod:

 • Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de basis van de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA);
 • Behandelplan en strategie GBL;
 • Medische paragraaf GBL;
 • Bedrijfsregelingen (schuldloze derde, bedrijfsregeling 15 etc.);
 • Instanties in de personenschade en de positie en rol van deze instanties en partijen;
 • Alternatieve geschilbeslechting;
 • Fraude-aspecten.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Verdiepingscursus personenschade: berekening verlies arbeidsvermogen**

Krijg inzicht in compleet samenspel van factoren die uiteindelijk het netto inkomen vormen
10NJ (PO) Verdiepingsniveau

Basiscursus verzekeringsrecht*

Basiskennis om een verzekeringszaak te behandelen
12 J (VSO/PO) Basisniveau

Verdiepingscursus personenschade: causaliteit en schade**

Omdat iedere letselschadeprofessional te maken krijgt met causaliteitdiscussies
3 J (PO) Verdiepingsniveau

Training adviesvaardigheden voor juristen**

Deze training leert je krachtig adviseren door de inzet van je eigen talenten.
16 NJ (PO) Verdiepingsniveau