Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit

PO punten2 J PO
Cursus Wwft voor Praktizijnssociëteit Snel en laagdrempelig up-to-date over de Wwft. Mét subsidie voor de sociaal advocatuur


Startdatum:


Informeer mij

2

Wwft voor de sociale advocatuur

Iedere advocaat moet over voldoende kennis beschikken en zich bewust zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De wet is voor iedereen gelijk, maar de situaties waarin deze wordt toegepast en de kennis die daarvoor nodig is, verschilt naar de aard van het kantoor.

Daarom heeft OSR in samenwerking met de Praktizijnssociëteit een cursus Wwft ontwikkeld die speciaal bedoeld is voor de sociale advocatuur. Met onderwerpen die direct raken aan jouw bedrijfsvoering zoals:

 • Wat doe je met cliënten die de eigen bijdrage contant willen betalen?
 • Wat doe je met cliënten die 'alvast) voor een volgende procedure willen betalen? Je speelt dan voor bank en dat mag niet.
 • (hoe) Mag je vergoedingen betalen aan clienten zonder bankrekening?
 • Hoe check je je client op Wwft-zaken als deze geen bankrekening heeft?
 • De clienten komen doorgaans 'vers' uit het buitenland aan of de IND twijfelt aan de identiteit. Hoever strekt het onderzoek dat je moet doen?
 • Soms hebben cilenten in Nederland geen bankrekening, maar hun familie wel. Mag het geld dan naar familie?
 • Client is lid van een politieke oppositiegroep die in het land van herkomst is aangemerkt als terroristische organisatie. Hij zegt een onderdrukt vrijheidsstrijder te zijn. Aan de client komt een dwangsom of schadevergoeding toe. Mag je die overmaken?
 • Wat te doen met nooit geclaimde derdengelden?

Tijdens deze cursus geven de docenten Suzanne Hendrickx en Bas Martens antwoord op de toepasselijkheid van de Wwft bij dit soort vragen. Op een systematische en praktische wijze worden de verplichtingen en de te volgen stappen doorgenomen en is er aandacht voor het risicomanagement-beleid van het advocatenkantoor.

Wat is de doelgroep?

De cursus is ontwikkeld voor advocaten die werkzaam zijn in de sociale advocatuur. Voor deze cursus kan daarom een beroep gedaan worden op het fonds ondersteuning van de sociale advocatuur waarmee de helft van het cursusgeld gesubsidieerd wordt.

Wat is de cursusvorm?

De cursus is onderdeel van het eindejaarscongres. Deze cursus bestaat uit een bijeenkomst van twee uur. De docenten wisselen kennisdeling af met een quiz en de behandeling van voorbeelden en praktijkvragen.

Wie zijn de docenten?

Suzanne Hendrickx
Bas Martens

Wat leer je tijdens de cursus Wwft?

Na afloop van deze cursus:

 • ben je in staat om te herkennen welke diensten onder de werking van de Wwft vallen (en welk soort diensten en handelingen beslist niet);
 • Heb je antwoorden op specifieke Wwft vragen die veel voorkomen in de sociale advocatuur.
 • kun je in situaties waar de Wwft van toepassing is de voorgeschreven verplichtingen uitvoeren en naleven.

Wat ontvang je na afronding van de cursus Wwft?

Na afronding van deze cursus en het met goed gevolg beantwoorden van een toets met drie meerkeuzevragen per sessie, ontvang je:

 • bewijs van deelname:
 • 2 PO J-punten.

– Toepasselijkheid Wwft
– Cliëntenonderzoek
– Uitleg begrippen UBO en PEP
– Wanneer is een transactie “ongebruikelijk”?
– Meldingsplicht versus geheimhoudingsplicht
– Toezicht door de Toezichthouder
– Boetes
– Casusposities
– Relevante (tuchtrechtelijke) jurisprudentie

 • Anoniem - Beoordeling: 5/10
  Ondanks aankondiging onvoldoende toegespitst op de sociale advocatuur, Het is duidelijk dat de docenten geen idee hebben hoe heden ten dage de praktijk van een advocaat in de sociale advocaat eruit ziet.
 • Igna Oomen - Beoordeling: 2/10
  Het is verplicht. Het heeft erg weinig van doen met de sociale/toevoegingen praktijk. Ik had me ingeschreven voor een cursus speciaal voor sociaal advocaten en verwachtte daarom een op onze praktijken toegespitste inhoud. Dat viel erg tegen. Ik denk dat het ook anders kan. (Deze deelnemer heeft 50% korting gekregen op de cursus)
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  een verademing t.o.v. de vorige Wwft cursusasen. releatief veel digen, die aan Wwft raakten, maar daarvan neit de kern zijn, maar wel veel relevanter voro de sociale praktijk als de andere cursusasen. Blijft vreemd dqt een sociaal advocaat deze onzin dient te volgen.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  beter afgestemd op sociale advocatuur dan andere Wwft cursussen
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  leuke locatie
 • Caroline Caroline Forder - Beoordeling: 10/10
  Ik vond het heel goed. Ik vond dat de docenten echt hun best hebben gedaan om de cursus relevant en interessant te maken voor advocaten en wat mij betreft zijn zij met vlag en wimpel daarin geslaagd.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Ik vond het een goede opfris-cursus.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Wwft is een verplichte opleiding. De cursus was helder, met een vlot tempo en ook ruimte voor vragen. Ook goede praktijkvoorbeelden. Het laatste gedeelte van de stof is niet behandeld omdat er teveel onderwerpen in te weinig tijd behandeld worden. Mijn vreemdelingenrechtpraktijk sluit moeizaam aan op de Wwft vereisten, dat is duidelijk en vooral lastig.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Voor mij ging het veel te snel. Naar ik aanneem heel anders als je een wwft praktijk hebt.
 • Hans Mathijsen - Beoordeling: 8/10
  goed! deskundige docenten; genoeg ruimte voor interactie
 • Johannes van Oers - Beoordeling: 7/10
  was goede cursus, maar info was slecht
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Helaas on line. Voor eenmanskantoor wel een zonder wwftzaken een verplicht nummer maar wel een goed overzicht van wwft en annexe verplichtingen en aandachtspunten
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Het was een duidelijke presentatie, met goede structuur (wanneer wel/ wanneer niet WWFT van toepassing).
 • Kerstin Hopman - Beoordeling: 9/10
  zag er tegenop omdat het verplicht is en ik geen Wwft-zaken heb.. toch heel nuttig en vooral handig omdat het ook ging over het kantoorbezoek
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  goed georganiseerd gegeven dat er van live naar online geschakeld moest worden, informatief, toegesneden op de praktijk
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een goede diepgaande cursus. Jammer dat niet alle sheets konden worden behandeld.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  op zich prima, maar heeft weinig praktisch nut voor mijn praktijk..
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Goed, kort, bondig, en duidelijk. Cursusmateriaal goed te gebruiken na cursus, overzichtelijk.
 • Margreet de Boer - Beoordeling: 5/10
  Ik vond de inhoud nogal chaotisch, weinig gestructureerd. Vooraf was niet duidelijk welke onderwerpen precies aan de orde zouden komen, waardoor er nogal wat vragen gesteld werden over onderwerpen die later zouden komen. Ook was er slechte tijdbewaking; interessante onderwerpen kwamen daardoor niet aan bod.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Een goede introductie en uitbouw van deze complexe ons advocatenleven zuur makende regelgeving, verlucht met voorbeelden waar spanning kan optreden en het "fout" kan gaan.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  De docenten hebben een goede manier gevonden om de verplichte Wwft-kost zo aangenaam mogelijk te maken.
 • Eline Eline Fortuin - Beoordeling: 10/10
  heel goed !
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  -compact en ingewikkeld -ik zit niet in een wwft praktijk. Veel termen werden als algemeen bekend verondersteld. Voor mij ging het daardoor te snel; het deed me duizelen
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Na eerste scepsis om naast gratis btw boekhouder van de staat nog meer admin-taken uit te moeten voeren, zie ik wel nut de advocaat een oneigenlijke taak van controleur van het financieel huishouden aan te smeren. In ieder geval voor betrokkenheid voor eigen belang. Algemeen belang blijft voor mij een brug te ver. Het is onze taak niet om financieel moraalridder te zijn. Zeker niet is een stad als Amsterdam.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Ik moest verplicht deze cursus volgen, en ging er dus met tegenzin naar toe. De docenten hebben me blij verrast, het was een interessante en leerzame cursus.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina