Cursus Privacy compliance en de AVG

Cursus Privacy compliance en de AVG


Startdatum:


Informeer mij

10

Praktisch aan de slag met verplichtingen in het verwerken van persoonsgegevens
In deze cursus leer je de praktische stappen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe verplichtingen voor privacy-compliance. Ben jij in jouw organisatie verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens? Of je nu projectleider, adviseur, advocaat, consultant, (toekomstig) DPO of ambtenaar bent: met onze tweedaagse cursus ben je helemaal op de hoogte van de nieuwe privacyregelgeving. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Het niet voldoen aan de verordening kan leiden tot boetes van 20 miljoen euro of maximaal 4 % van de totale omzet. Vrijwel alle overheden en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken, moeten inzicht hebben in de informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen. De International Association of Privacy Professionals berekende onlangs dat er tenminste 28.000 Data Protection Officers nodig zijn om aan de eisen van de Verordening te voldoen.

In deze cursus gaan wij praktisch aan de slag om jouw organisatie te laten voldoen aan de AVG. Aan de hand van checklists en gereedschapskisten nemen wij je stap voor stap mee. Eerst krijg je alle inhoudelijke kennis om het project te doen slagen. Daarbij gaan wij onder andere in op de context van de AVG, de verschillende rechten, internationale aspecten, contracten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Data Protection Offficer en de verschillende ISO-normen.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder een dag.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in de privacyregelgeving. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je een goed beeld van de verschillende eisen van de AVG;
- kun je zelf aan de slag met de nieuwe privacyregelgeving;
- ga je stap voor stap jouw organisatie laten voldoen aan de AVG.

Inhoud
In deze cursus ga je zelf aan de slag om je organisatie te laten voldoen aan de AVG. Deze cursus kent vier onderdelen.

In het kort:

– Privacyregelgeving in vogelvlucht
– Een project aanpakken op individueel niveau
– Jouw organisatie laten voldoen aan de AVG
– Implementatie en concrete voorbeelden

Privacyregelgeving in vogelvlucht. Er gaat heel veel veranderen in de privacyregelgeving. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht. Vrijwel alle (semi-)publieke organisaties en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken moeten inzicht hebben in hun informatiestromen, procedures aanpassen, medewerkers trainen en mogelijk een Data Protection Officer (DPO) aanstellen.

We behandelen onder meer:
– Hoe begin je?
– Hoe zorg je dat je organisatie aan de eisen van de Verordening voldoet?
– Wie betrek je daarbij?
– Welke stappen doorloop je en hoe kun je iedereen aan boord houden?
– Zijn er sjablonen of ervaringen van andere organisaties die bruikbaar zijn?
– Welke risico’s loopt jouw organisatie en wat is nu werkelijk de kans op handhaving?
– Het boetebeleid.
– Wat moet er nu eigenlijk precies gebeuren en wie moet dat doen?

In dit onderdeel bespreken we alle belangrijke onderdelen van de nieuwe privacyregels en krijg je een goed beeld van de AVG.

Het gaat hierbij vooral over bewustwording en begrijpen wat de belangrijkste termen en begrippen zijn. Voor de niet-juristen geven we aan hoe de regelgeving in elkaar zit en welke plaats de verordening juridisch gezien heeft binnen het recht. En bekijken we hoe met de AVG omgegaan moet worden op een systeemniveau. Privacy is een fascinerend gebied dat raakt aan het samenspel tussen mensen, processen en technieken. Deze opleiding is niet alleen juridisch ingestoken maar vooral bedrijfsmatig en praktisch. Aan het einde van dit onderdeel weet je wat de AVG is en wat deze van de organisatie vraagt.

Wij bekijken hoe je op een individueel niveau een project aanpakt. Er is ruimte om te kijken naar verschillende branches en gegevensstromen. Ook onderzoeken we kwetsbaarheden en kenmerken van bedrijven en medewerkers die een compliance-project kunnen doen slagen of falen.

Praktisch deel

In dit deel gaan wij praktisch aan de slag met het feitelijk laten voldoen van een organisatie aan de AVG. Aan de hand van checklists en gereedschapskisten nemen wij je stap voor stap mee. Eerst krijg je alle inhoudelijke kennis om het project te doen slagen. Daarbij gaan wij onder andere in op de context van de AVG, de verschillende rechten, internationale aspecten, contracten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Data Protection Offficer en de verschillende ISO-normen. Je krijgt een goed beeld van de verschillende eisen op een gedetailleerder niveau. Hierna ga je echt zelf aan de slag en ga je stap voor stap een organisatie laten voldoen aan de AVG. Je deelt het project op in fases en maakt stakeholders medeverantwoordelijk. Concrete onderdelen die wij praktisch gaan aanpakken zijn: de rechten van data-subjecten, PIA’s en overzicht krijgen, datalekken en systeemeisen, overeenkomsten, bewerkers en verantwoordelijken, bijzondere categorieën van persoonsgegevens, wilsverklaringen en verslaglegging naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorts is er de voortzetting van het implementatietraject. In dat onderdeel gaan wij met hele concrete voorbeelden aan de slag en leren we van elkaar. Hierbij gaan wij vooral in op: taken en bevoegdheden, bewaartermijnen en het beschrijven van een proces. Ook zullen de internationale aspecten en de belangrijkste adviesorganen en belangenorganisaties aan de orde komen. Ook behandelen we praktische vragen zoals het vinden van de juiste literatuur en het aanmelden van protocollen, BCR’s of de DPO zelf bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan het einde van de cursus moet je kunnen zeggen: ‘Mijn organisatie voldoet aan de AVG.’

Materiaal
Het studiemateriaal voor deze opleiding krijg je digitaal aangeleverd vanuit onze leeromgeving. Daarnaast raden we je dit boek aan: ‘SDU commentaar AVG, Editie 2021’ met Bestelcode 9789012407335. Het boek (ook digitaal beschikbaar) kost inclusief btw 124,70 (prijs april 2022). Dit boek is een aanrader voor elke privacyprofessional. Dit is echter geen vereiste.

Werkwijze
Deze cursus bestaat uit theorie maar sluit ook aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met de nieuwe privacyregels. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

  • Anoniem - Beoordeling: 9/10
    zeer informatief, inspirerend.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina