Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk*

Startdata14 mei 2025
NiveauBasisniveau
Aantal lesdagen2
PO punten5 PO J
Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk* Het Nederlands pensioenstelsel en het pensioenrecht op hoofdlijnen
Vanaf 625,- (excl. BTW)

Startdatum:


Informeer mij

5
5

Wat moet je als arbeidsrechtjurist of HR-professional weten van het pensioenrecht?

Je bent werkzaam in de arbeidsrecht- of HRM-praktijk. Je bent geen pensioenspecialist, maar loopt in de praktijk regelmatig tegen pensioenvragen aan. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, wijziging van de pensioenregeling, etc. Na het volgen van deze cursus ben je in staat voor jezelf uit te maken welke pensioenrechtelijke vragen je zelf kunt beantwoorden en behandelen en voor welke vragen je een pensioendeskundige moet inschakelen. De pensioenonderwerpen die aan bod komen hangen samen met de 3 fasen van het dienstverband: instroom (in dienst treden), doorstroom (in dienst zijn) en uitstroom (uit dienst gaan).

Wat is de doelgroep?

Arbeidsrechtjuristen of HR-professionals die in de praktijk tegen pensioenvragen aanlopen.

Wat is de cursusvorm?

Het programma van deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 1 contactuur en een klassikale middagcursus van 4 contacturen. De online bijeenkomst zal 7 dagen voor de klassikale bijeenkomst plaatsvinden van 11.00-12.00 uur.

In de online bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de introductie van enkele basale pensioenrechtonderwerpen (zie programma). Ook biedt deze online bijeenkomst de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en om vragen die de deelnemers op voorhand hebben te inventariseren. De input verwerken de docenten in het programma van de klassikale bijeenkomst (zie programma) waarin dieper op de onderwerpen wordt ingegaan.

Wie zijn de docenten?

Tim Zuiderman
Jeroen Los

Wat leer je tijdens de cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk?

Na het volgen van deze cursus:

 • kun je op hoofdlijnen het Nederlands pensioenstelsel en het pensioenrecht uiteenzetten;
 • kun je een inschatting maken over welke vragen of kwesties in jouw praktijk je zelf kunt adviseren en welke je beter kunt doorverwijzen naar een (pensioen-)specialist.

Wat ontvang je na afronding van de Cursus pensioenrecht voor de arbeidsrechtpraktijk?

 • 5 NOvA PO-punten of 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA en PWO erkend als PE-cursus;
 • bewijs van deelname.

Inhoud


Deze cursus bestaat uit een korte online bijeenkomst (van 1 uur) en een klassikale bijeenkomst (van 4 uur).

Programma online bijeenkomst
In de online bijeenkomst krijg je een introductie op de volgende onderwerpen:

 • Hoofdlijnen pensioenregelgeving (o.a. Pensioenwet, Wet verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, WOR);
 • Totstandkoming en wijziging pensioenregeling;
 • Vormen van pensioen;
 • Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid;
 • Waardeoverdracht;
 • Invloed partner op pensioen;
 • AOW-ontslagbeding, de nevenvordering ex art. 7:686a lid 3 BW en de werkingssfeer van cao’s.


Deze online bijeenkomst biedt ook gelegenheid om kennis met elkaar te maken en om vragen van de deelnemers te inventariseren die tijdens de klassikale bijeenkomst behandeld worden.

Programma klassikale bijeenkomst
Tijdens de klassikale bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Pensioenwet
 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (werkingssfeer en vrijstellingskwesties)
 • Verplichte cao’s
 • Pensioenontslagbeding
 • Arbeidsongeschiktheidskwesties (vooral premievrije voortzetting van pensioenopbouw is een veel voorkomend discussiepunt)
 • Het voorgaande bezien vanuit het perspectief van werkgeversplichten (mede afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input)
 • Eventuele andere pensioenonderwerpen eveneens afhankelijk van wat het online spreekuur oplevert aan input
 • De gevolgen uit het pensioenakkoord voor de arbeidsrechtpraktijk: wijziging van arbeidsvoorwaarden (moeten werknemers gecompenseerd worden? Op welke manier moet je dit vaststellen? En op welke wijze zou er dan gecompenseerd kunnen worden?)


Werkwijze


Deze cursus sluit aan op de praktijk van arbeidsrechtjuristen en HR-professionals. De docenten inventariseren tijdens de online bijeenkomst welke vragen er onder de deelnemers leven. Tijdens de klassikale bijeenkomst behandelen zij de onderwerpen op interactieve wijze. Kennisoverdracht wordt afgewisseld met de behandeling van korte praktijkcasus en actuele ontwikkelingen. Daarnaast bieden zowel de online bijeenkomst als de klassikale bijeenkomst ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  prima opleiding. Echt cursus die ik kan gebruiken in de praktijk
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Het eerste deel van de cursus was inhoudelijk erg interessant. De sprekers zijn duidelijk heel kundig en prettig om naar te luisteren. Als beginner op het gebied van pensioenrecht ging het af en toe wel een beetje snel, maar ik verwacht er tijdens het tweede deel van de cursus meer tijd zal zijn om bij de diverse onderwerpen stil te staan.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Erg informatief en de vragen die ik had zijn beantwoord. Trainers vond ik goed. Zij namen ook de tijd voor beantwoording van de vragen.
 • Sjoerd Sjoerd Dijkstra - Beoordeling: 7/10
  Matig in zoverre dat het moeilijk te volgen was voor iemand die nog niet bekend is met de materie. Er werd in mijn beleving iets teveel als reeds bekend verondersteld, zodat de lessen zelf iets te inhoudelijk waren. Aan de vragen die werden gesteld dacht ik te merken dat ik niet de enige was met dit gevoel. Dit had eenvoudig opgelost kunnen worden door iets meer aan te bieden wat kandidaten ter voorbereiding zouden kunnen lezen.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  Erg leerzaam en interessant. Wel is enige basiskennis van het pensioenrecht vereist. Heel goed op de rechtspraktijk toegespitst, er wordt praktisch toepasbare info gegeven. De intake-sessie een week van te voren is erg waardevol, omdat daarmee de cursus op de actuele vragen van cursisten wordt afgestemd.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond het een zeer goede opleiding. De docenten hadden veel vakkennis, hielden het juiste tempo aan, boden veel ruimte voor het stellen van vragen. Ik heb geleerd waar ik voor kwam

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Veelgestelde vragen
Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Wil jij als eerste belangrijke informatie ontvangen over de opleidingen en trainingen binnen jouw rechtsgebieden? Schrijf je dan hier in.