Cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers**

Startdatum30 november 2023
LocatieJaarbeurs tot 18 pers (Beatrixgebouw)
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 2 november 2023
PO punten5 J (PO)
Nieuw
Cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers** Geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerlingen en LHBTI’ers met rechters en IND
175,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Beoordelen geloofwaardigheid van het asielrelaas

Tijdens de cursus bespreken docenten uit de rechtspraak, de wetenschap, de advocatuur en de IND de problematiek van geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers vanuit hun perspectief. Daarnaast ga je hierover met andere deelnemers in gesprek.

Bij het behandelen van asielzaken speelt de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas een grote rol. In het bijzonder bij bekeerlingen en LHBTI’ers is dat vaak een lastige aangelegenheid. Regelmatig bevat het dossier informatie van derden, zoals het COC, Kleurkracht en kerken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat aan verklaringen van deze derden betekenis toekomt. Maar hoeveel gewicht moet aan verklaringen van kerken en maatschappelijke organisaties eigenlijk worden gehecht? Hoe komen deze derden aan hun informatie? Hoe moeten deze verklaringen worden getoetst? Binnen de rechtspraak, maar wellicht ook daarbuiten, bestaat behoefte aan informatie over de werkwijze van deze derden en aan debat en oordeelsvorming over dit vraagstuk.

In samenwerking met de SSR bieden wij deze professionele ontmoeting, waarin wij zes plaatsen beschikbaar hebben voor advocaten met ervaring in het vreemdelingenrecht. Naast kennisoverdracht door professionele docenten, biedt deze bijeenkomst ruimte voor inspiratie door de afrondende paneldiscussie. Voor dit laatste onderdeel worden geen NOvA punten verstrekt.

Wat is de doelgroep?

Deze collegiale ontmoeting is bedoeld voor advocaten, rechters, stafjuristen, juridisch medewerkers en IND’ers die in hun werk te maken hebben met geloofwaardigheidsbeoordeling van bekeerlingen en LHBTI’ers.

Advocaten kunnen zich via OSR juridische opleidingen inschrijven, deelnemers uit andere doelgroepen worden verzocht zich via de SSR op te geven.

Wat is de cursusvorm?

Deze cursus is een professionele ontmoeting die bestaat uit een dag.

Wie zijn de docenten?

 • mr. dr. Karen Geertsema is docent bij de vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht van de Radboud Universiteit. Karen is deskundige op het gebied van Europees en nationaal migratierecht met de nadruk op de rol van de rechter in migratierechtelijke procedures. Zij schreef een proefschrift over de rechterlijke toetsing in het asielrecht.
 • Wat leer je tijdens de cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers?

  Het doel van deze bijeenkomst is om kennis te vergaren over de geloofwaardigheidsbeoordeling en door onderlinge interactie inspiratie op te doen.

  Welke voorkennis en ervaring heb je nodig?

  Ervaring in het vreemdelingenrecht is een voorwaarde om aan deze bijeenkomst deel te nemen

  Wat ontvang je na afronding van de cursus geloofwaardigheidsbeoordeling bekeerling en LHBTI’ers?

  • 5 J (PO)
  • Een certificaat
  Datum Tijd
  30 november 2023 10:00 uur - 16:30 uur

  Programma:

   

   • de juridische kaders van geloofwaardigheidsbeoordelingen rond bekeerlingen en LHBTI’ers

   

   • de werkwijze van de IND bij geloofwaardigheidsbeoordelingen

   

   • rechtshulpverleners: toelichting perspectief asielzoeker, welke problemen doen zich voor?

   

   • derden: toelichting werkwijze, hoe komen zij tot hun standpunt?

   

   • hoe weeg je de informatie van derden?

   

  • Anoniem - Beoordeling: 9/10
   Hele leuke en nuttige cursus. Door alle partijen, ook belangenbehartigers, bij elkaar te brengen konden partijen een beter beeld van elkaars inbreng krijgen en van de waarde die daar aan moet worden gehecht. In de afsluitende discussie werd er o.a. gesproken over de vraag of en hoe belangenbehartigers hun inbreng kunnen verbeteren. Dit soort cursussen leidt tot beter begrip van elkaars inbreng en zo tot een betere besluitvorming.
  • Michiel Bakker - Beoordeling: 8/10
   Heel goed. Fijn om de verschillende perspectieven allemaal bij elkaar te hebben. Een van de beste cursussen waar ik in tijden ben geweest.

  Opleidingen Incompany

  Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

  Hulp nodig?

  Bel ons en wij helpen je graag.

  Ellen Blonk
  030 231 53 14
  [email protected]
  Deel deze pagina

  Cursussen die je misschien ook interessant vindt

  Basiscursus Effectief procederen bij vreemdelingenzaken in hoger beroep

  Unieke kans om jouw vragen te stellen aan twee experts vreemdelingenzaken
  NOvA 5 J Onbekend

  Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***

  Nieuw
  5 J (PO) Specialisatieniveau

  Basiscursus praktische arbeidsmigratie

  Zeer praktijkgericht en interactief programma met ruimte mogelijkheid voor inbreng eigen casuïstiek
  6 PO (J) Onbekend

  Compactcursus asielrecht*

  Experts brengen je alles bij over het Nederlandse en Europese asielrecht
  10 J Basisniveau