Actualiteitencursus sociale zekerheid**

Startdatum19 december 2023
LocatieOnbekend
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 21 november 2023
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus sociale zekerheid** Actuele regelgeving én jurisprudentie, m.n. op het gebied van werknemersverzekeringen
625,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Volledig up-to-date in sociale zekerheid

Ben je een advocaat of jurist die veelvuldig te maken heeft het sociaal zekerheidsrecht? En wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen? Met deze actualiteitencursus ben je in één dag up-to-date in actuele regelgeving en jurisprudentie, met name op het gebied van werknemersverzekeringen.

Deze cursus behandelt de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht, zowel wat betreft regelgeving als jurisprudentie en dan met name de werknemersverzekeringen: WW, WAO, WIA en Ziektewet. Ook relevante aspecten van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) komen aan de orde.

Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? Wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? Wat is nu het beleid van het UWV? En wat verandert er nog verder nog in de WW, de WAO en de WIA? Deze actualiteitencursus geeft je concrete antwoorden op vragen uit jouw praktijk.

De Werkloosheidswet (WW) werd onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingrijpend gewijzigd. De bedoeling hiervan is dat de WW werklozen moet stimuleren om actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk. De Wwz regelt daarom veranderingen in de duur van de WW-uitkering (en WIA-uitkering). Maar met invoering van de Wwz is de beëindigingspraktijk tijdens ziekte rigoureus gewijzigd.

Wat is de doelgroep?

Deze actualiteitencursus is interessant voor advocaten en juristen die veel te maken hebben met het sociaal zekerheidsrecht.

Wat is de cursusvorm?

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag. De ontwikkelingen worden besproken en er wordt een casis behandeld. Er is voldoende ruimte voor interactie met deelnemers en de docent.

Wie is de docent?

Kerstin Hopman

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus sociale zekerheid?

Na afloop van deze cursus:

 • ken je de laatste ontwikkelingen in het sociaal zekerheidsrecht;
 • ken je de gevolgen van de Wwz voor de WW, de Veegwet, maar ook de WAO;
 • weet je wat er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak is gebeurd;
 • kun je deze kennis toepassen op jouw praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus sociale zekerheidsrecht?

Na afloop onvang je:

 • 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
 • een bewijs van deelname.
Datum Tijd
19 december 2023 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud


Wat is er het afgelopen jaar in de WIA- en WW-rechtspraak gebeurd? En wat is er doorgegaan van de plannen om bijvoorbeeld loonsanctie af te schaffen? In een dag behandelen we de actuele ontwikkelingen in sociale zekerheid.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod zullen komen:

 • Inschakeling medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidszaken ofwel de gevolgen van het Korosec-arrest
 • Duurzaamheid
 • WIA en inkomsten
 • Sanctiemogelijkheden eigenrisicodragers ZW, WW en WIA
 • De WIA-keuring in de Ziektewet, ofwel wet modernisering ziektewet
 • Het (verruimde!) toetsingskader van art 4:6 AWB
 • Stand van zaken dringende reden
 • Vrijwillig vertrek en verwijtbaar werkloos
 • Buiten toepassing laten van verschillende Dagloonregels door Centrale Raad van Beroep (CRvB)
 • Afwijkingsmogelijkheden van dwingend recht
 • Ontvankelijkheid en digitale verzending


Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Uitstekend, zeer relevant. De dag vloog om en de opgedane kennis is eigenlijk een must om het werk goed te kunnen doen.
 • Anoniem - Beoordeling: 10/10
  Prima.
 • Jack Dijke - Beoordeling: 9/10
  De cursus is zeer actueel. De jurisprudentie wordt goed uitgelegd. Heeft een toegevoegde waarde voor de praktijk.
 • Anoniem - Beoordeling: 6/10
  Ik vond dat de cursus inhoud interessante aspecten bevatte die bruikbaar zijn voor de praktijk. De locatie was goed en de randzaken waren goed verzorgd. Ik vond de sheets niet prettig. Er waren 114 sheets met erg veel tekst. De sheets waren rommelig en bevatte veel taal- en spelfouten. Ook werd het materiaal laat gedeeld voor de hoeveelheid. Door de hoeveelheid aan materiaal kreeg ik de indruk dat dit werd afgeraffeld naar het einde. Ik vond het jammer dat in het programma stond dat de sanctiemogelijkheden voor eigenrisicodragers zou worden behandeld, terwijl daar in de cursus niets over is gedeeld. De docente deed dit dan af met de mededeling 'daar hebben we het vorig jaar al over gehad'. Ik kreeg de indruk dat alle jurisprudentie van 2022 werd behandeld/aangestipt in plaats van dat het programma zoals genoemd op de website werd behandeld aan de hand van jurisprudentie. Ook gaf de docente op vragen soms antwoorden die weinig bevredigend waren, zoals 'dat moet je maar opzoeken op Google' of 'ik ga me daar niet druk om maken'. Daarnaast was duidelijk merkbaar dat zij optreedt namens verzekerden waardoor de cursus ook meer op die manier werd ingestoken.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Cursus is goed ingedeeld. Inhoudelijk en praktisch toepasbaar. Cursusleider beschikt over veel kennis en info en is onderhoudend. Locatie is goed, alhoewel ik liever een locatie dichter bij een groter treinstation had gehad.
 • Anoniem - Beoordeling: 8/10
  heel nuttig
 • Jack Dijke - Beoordeling: 9/10
  Opleiding sluit goed aan bij de praktijk. Naast bespreking recente jurisprudentie ook tips van hoe zaken te behandelen.
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  De cursus is logisch ingedeeld. Ik vind het deel WIA te groot, zeker nu het daar morgen volledig over zal gaan. Deel W.W. en deel ZW had voor mij uitgebreider gemogen. De cursusleidster is helder, er worden veel praktische tips gegeven waar iedereen wel wat mee kan. Er worden ook een aantal open deuren ingetrapt (zoals de wijze waarop je de voorbeeldfuncties met belastbaarheidspatronen moet 'lezen', dat je in beroep/hoger beroep moet ingaan op de voorliggende beslissing) maar mogelijk hangt dat samen met de diversiteit aan cursisten? Prijs is te hoog voor online cursus.
 • van den Boogaard - Beoordeling: 8/10
  een goede opleiding. Mijn complimenten voor de docente. Wat een kennis!
 • Oliver Daane Bolier - Beoordeling: 10/10
  Uitstekend
 • Nils Brouwer - Beoordeling: 8/10
  Goede cursus met voldoende diepgang van een docent die goed ingevoerd is in de materie en boven de stof staat
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Ik vond deze goed. Heel praktijkgericht. Mevrouw Hopman legt het goed uit. U bent voorstander van klassikaal onderwijs. Ik vond online ook heel goed te doen.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  inhoudelijk goede cursus. Veel verdieping met voorbeelden, goed aansluitend bij actualiteit. Prettige docent die in duidelijke taal uitlegt.
 • Marita Marita Jansen - Beoordeling: 9/10
  uitstekend, maar volgend jaar hopelijk weer fysiek..
 • Anoniem - Beoordeling: 7/10
  Cursus voldeed aan mijn verwachtingen. Goede trainer en voldoende gelegenheid tot interacties voor het bespreken van casuïstiek. Meer dan goede lunchgelegenheid.
 • Anoniem - Beoordeling: 9/10
  Nuttig en leuk!

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
[email protected]
Deel deze pagina