Actualiteitencursus Gezinsmigratie**

Startdatum13 december 2021
LocatiePostillion Bunnik
NiveauVerdiepingsniveau
Aantal lesdagen1
Uiterste inschrijfdatum 15 november 2021
PO punten5 J (PO)
Actualiteitencursus Gezinsmigratie** Ontwikkelingen en actuele jurisprudentie met betrekking tot de verschillende Europese Richtlijnen
550,- (excl. BTW)

Startdatum:


Direct inschrijven

5

Europees migratierecht

Het onderwerp gezinsmigratie wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel bepaald door het Europees migratierecht. Daarom komt dit in deze cursus prominent aan de orde. Deze cursus behandelt zowel de regelgeving, als de (beleids)ontwikkelingen en jurisprudentie over artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Naast reguliere gezinsmigratie gaan de docenten ook specifiek in op de positie van en actuele problematiek rondom nareizende gezinsleden van tot Nederland toegelaten asielstatushouders.

Een thema dat de laatste tijd sterk in ontwikkeling is, is het ‘belang van het kind’ bij gezinsleven en de verblijfsrechten die het kind en de familieleden daaraan kunnen ontlenen. Zowel in de jurisprudentie van het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) als in het Unierecht speelt dit een grote rol. In de cursus gaan we in op de wijze waarop het ‘belang van het kind’ zou moeten worden vastgesteld en welk gewicht aan dit belang toekomt in een verdere belangenafweging.

Wat is de doelgroep

De cursus is interessant voor advocaten met de specialisatie vreemdelingenrecht en/of asielrecht en overheidsjuristen.

Wat is de cursusvorm

Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur.

Wie is de docent?

Corien Ullersma

Wat leer je tijdens de actualiteitencursus gezinsmigratie?

Na afloop van deze cursus:

  • heb je actuele en verdiepte kennis over het recht op gezinsleven binnen het vreemdelingenrecht;
  • heb je een duidelijk overzicht van de belangrijkste Europese en nationale ontwikkelingen in regelgeving, beleid en jurisprudentie op het gebied van regulier migratierecht, nareis en kinderen binnen het migratierecht;
  • kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk.

Wat ontvang je na afronding van de actualiteitencursus gezinsmigratie?

  • 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
  • een certificaat.
Datum Tijd
13 december 2021 10:00 uur - 16:30 uur

Inhoud


Tijdens de cursusbijeenkomst bespreken we actuele wet- en regelgeving. Ook belichten we recente casus en jurisprudentie. Om de actualiteit te waarborgen, stellen wij het definitieve programma kort voor de cursus vast.

Werkwijze


Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en bieden ruimte voor interactie met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij deskundige ondersteuning van onze docenten.

Materiaal


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Opleidingen Incompany

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.

Hulp nodig?

Bel ons en wij helpen je graag.

Ellen Blonk
030 231 53 14
info@osr.nl
Deel deze pagina

Cursussen die je misschien ook interessant vindt

Actualiteitencursus Kinderrechten en Migratie*

Programma ontwikkeld i.s.m. Defence for Children International (DCI)
5 J (PO) Basisniveau

Actualiteitencursus mensenhandel**

Verplicht voor je aantekening mensenhandel van de Raad voor de Rechtsbijstand
5 J PO Verdiepingsniveau

Actualiteitencursus Kinderalimentatie**

Overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van kinderalimentatie
6 J (PO) Verdiepingsniveau

Basisopleiding Personen- en Familierecht*

Erkend door Raad voor de Rechtsbijstand voor specialisatie personen- en familierecht
26 JPO Basisniveau