World cafés Symposium MZL 15 jaar

Terug naar overzicht
24 mei 2022

Op 12 mei 2022 heeft OSR met een gratis symposium gevierd dat de leergang middelzwaar letsel vorig jaar 15 jaar bestond. Na de opening door een van de hoofddocenten Gerrit Hulsbergen over 15 jaar MZL en een vooruitblik naar de toekomst, was het woord aan de deelnemers zelf. 

World café

In verschillende “World Cafés” wisselden zij ideeën uit over vier met elkaar samenhangende thema’s: Langlopende dossiers zijn (niet) te voorkomen, een sneller en beter proces met als stelling: De winst zit in het eerste jaar, de meerwaarde van dienstverlening en tot slot het brede thema: wat brengt de toekomst? 

Deze actieve brainstormsessie werd door de deelnemers zeer gewaardeerd, zo blijkt uit de reviews:  
“Het symposium gaf met World Café een positieve insteek, inzicht in processen en gevolgen. Erg leuk en creatief gedaan.” 
Anonieme deelnemer (naam bij de redactie bekend) 

“Zeer interessant en de actieve brainstormsessies in het World Café waren verhelderend. Het verhaal van Willem Hooft vond ik heel erg indrukwekkend en bovenal inspirerend en zal mij zeker bijblijven. Dit alles ook nog eens gepresenteerd op een bijzonder mooie locatie. Ik ben dankbaar dat ik hierbij aanwezig mocht zijn.” 
Jeroen Brandt 

De World Cafés resulteerden in de volgende ervaringen en ideeën: 

Langlopende dossiers 

Slachtofferhulp Nederland spreekt dagelijks slachtoffers die verwikkeld zijn in langlopende processen. Deze zijn vaak het gevolg van fraudeverdenkingen en wantrouwen of omdat slachtoffers afgeschermd worden door hun advocaten. Wat kunnen we doen om langlopende dossiers te voorkomen?  

 • Besef dat je de meeste mensen kunt vertrouwen 
 • Meer intervisie 
 • Verwachtingenmanagement 
 • Actie durven nemen 
 • Vaker tijdens het proces aan het slachtoffer vragen wat hij of zij wil 

Hoe krijgen we een sneller en beter proces? 

Geen enkele partij is gebaat bij een langdurig proces. De meeste winst is te halen in het eerste jaar. Welke ideeën komen er uit de groepen om het proces sneller én beter te laten verlopen: 

 • Vragen wat het slachtoffer wil 
 • Hard op de inhoud, zacht op de mens 
 • Verwachtingenmanagement, plan van aanpak, agendabeheer en je aan de termijnen houden 
 • Communiceren, ook als je het druk hebt. Bellen is sneller 
 • Sneller deskundigen inschakelen 
 • Betrek de verzekeraar 

Dienstverlening, is dat waardevol? 

Deze vraag werd met een volmondig ja beantwoord. Welke maatregelen kunnen dan vervolgens genomen worden: 

 • De herstelcoach meer bekendheid geven waardoor deze vaker ingezet zal worden 
 • Één coach voor het hele traject 
 • Casemanager wordt caremanager 
 • Eén medisch adviseur in gesprek met belanghebbende om kosten en tijd te besparen 

Wat brengt de toekomst? 

Terugkijken op 15 jaar leergang mzl en vooruitkijken naar nog 15 jaar Middelzwaar letsel en ontwikkelingen in de personenschade. Wat verwachten de deelnemers van het komende decennium? 

 • Het slachtoffer zal meer centraal komen te staan 
 • Medische vooruitgang 
 • Technische vooruitgang die o.a. leidt tot het normeren door data 
 • Uitstroom van kennis door vergrijzing van de branche 

Al met al een heel geslaagde dag, of in de woorden van een aantal deelnemers “De opleidingen van OSR inspireren altijd om te investeren in jezelf en in de ander als het gaat om kennisoverdracht. Ik dank alle docenten en gastsprekers voor hun waardevolle bijdrage.”
Özgur Ekiz 

“Vlot doorlopende dag, goede dagvoorzitter, spreker slachtofferhulp interessant, zij had te weinig tijd, Willem heeft ook goed verhaal, locatie was prima! Geslaagde dag gehad – dank!“ 
Gerda Holwerda