Petra Jungjohann benoemd tot directeur OSR juridische opleidingen

Terug naar overzicht
5 januari 2021

Sinds januari is Petra Jungjohann-MBA aangesteld als nieuwe directeur. Zij neemt het stokje over van Michiel Van Berckel Smit, die de afgelopen vier jaar directeur was en nog tot 1 april aan OSR juridische opleidingen verbonden zal blijven. Michiel: “2020 was een bevlogen jaar waarin de opleidingsbehoefte een grote verandering doormaakte. Voor OSR betekent dit dat een nieuwe strategische koers uitgezet is met een nieuwe wendbare organisatie. Met veel vertrouwen draag ik mijn werkzaamheden aan Petra over”.

De afgelopen drie jaar was Petra verantwoordelijk voor de ontwikkeling en marketing van juridische opleidingen bij OSR. Daarvoor bekleedde zij diverse managementrollen bij (educatieve) uitgeverijen. Zij neemt hiermee ruim 20 jaar ervaring met off- en online opleiden mee, die in haar nieuwe functie goed van pas komt.

Petra: “Bij OSR streven we naar rechtvaardigheid in onze samenleving. Dat doen we door professionals in de juridische context handvatten te geven waarmee ze (nog) vaardiger worden in het recht en waarmee wij hen faciliteren om hun beroep nog beter uit te oefenen. Op die manier werken we samen aan de optimale rechtsstaat.

Wij streven met onze cursisten naar de principes van een optimale rechtstaat met vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid. OSR: Recht.Vaardig.’’

OSR: Recht.Vaardig

Wil jij weten wat Recht.Vaardig betekent voor al onze medewerkers?

OSR: Recht.Vaardig
'Petra Jungjohann benoemd tot directeur OSR juridische opleidingen