OSR juridische opleidingen ontvangt het NRTO-keurmerk

Terug naar overzicht
21 oktober 2021

Wij hebben op 1 oktober 2021 het NRTO-keurmerk ontvangen voor zowel OSR juridische opleidingen als OSR OpMaat. Hiermee wordt erkend dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.  

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat OSR juridische opleidingen en OSR OpMaat voldoen aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk toont aan dat wij voldoen aan de hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.  

OSR onderschrijft met deze erkenning ook de gedragscodes van de NRTO met als beginselen: het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het betrouwbaarheidsbeginsel en het kenbaarheidsbeginsel. Wij herkennen deze ook uit de principes van OSR: Recht.Vaardig, waarin wij vrijheid, (rechts)zekerheid en (rechts)gelijkheid en het daarmee streven naar het bijdragen aan een optimale rechtsstaat centraal stellen.